Обществени

Православен храм “Св. Архангел Михаил”, гр.Батак

Православен храм “Св. Архангел Михаил”в  гр.Батак Храмът е дарение от сем. Читипаховян за гр. Батак. Проектът за храма е дарение от фирма Уни-Арх и по желание на дарителите е изготвен по каноните на руската православна църква. Градоустройствена ситуация. Имотът е  ограничен от двете страни – изток и юг от подобни имоти, от север – улица […]

Православен храм “Св. Архангел Михаил”, гр.Батак Read More »

Плувен комплекс в гр. ЛЯСКОВЕЦ

Плувен комплекс в гр. ЛЯСКОВЕЦ Размери – 50/21 м Басейнът е част от по-голям спортно-реакреативен комплекс. Освен басейна, като най-главен елемент, в комплекса се предвиждат още – малък детски басейн, спортни игрища за тенис, баскетбол, волейбол, минифутбол, съблекални, душове и санитарни помещения, трибуни,открито плажно пространство и др. Комплексът се намира в паркова среда встрани от

Плувен комплекс в гр. ЛЯСКОВЕЦ Read More »

Реконструкция на басейн в гр. СВОГЕ

Реконструкция на басейн в гр. СВОГЕ Предмет на архитектурния проект е реконструкция на съществуващия басейн и съблекални, които са част от градския спортен комплекс. Територията граничи от юг и изток с руслото  р.Искър, от  североизток– със стръмен планински скат, от запад с градския стадион. Теренът е с наклон в южна посока.  Съществуващият басейн е с

Реконструкция на басейн в гр. СВОГЕ Read More »

Оздравителен център и КОО гр. КАЗАНЛЪК

Оздравителен център и КОО гр. КАЗАНЛЪК Басейнът в този архитектурен проект е част от по-голям спортно-реакреативен комплекс. Освен басейна и малкия детски басейн, като най-главни елементи в комплекса, се предвиждат още – открито плажно пространство, съблекални, душове и санитарни помещения, ресторант, кафе, спортни игрища за тенис, мотел, и др. Басейните, необходимите към тях технически помещения,

Оздравителен център и КОО гр. КАЗАНЛЪК Read More »

Басейн и дневен бар към хотелски комплекс “БОРОВА ГОРА“ – гр. Пирдоп

Съществуващият хотел “Борова гора” е разположен на хълм, южно от гр.Пирдоп в местността “Борова гора”. Теренът е със силен наклон в североизточна посока. Автомобилният подход към сградата е от запад, а пешеходният – от изток. С настоящата разработка е предвидена пристройка към сградата в източна посока, която включва покрит плувен басейн и дневен бар. Връзката

Басейн и дневен бар към хотелски комплекс “БОРОВА ГОРА“ – гр. Пирдоп Read More »

Реконструкция на храм „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”, с.Бежаново, община Луковит

С настоящия архитектурен проект, изработен от архитектурно студио „УНИ-АРХ” ООД, храмът кандидатства по програмите за Еврофинансиране. Църквата „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.Бежаново се намира в самия център на село Бежаново. Имотът е с площ 1830м2. Храмът е построен 1902г. и е един от добрите примери на следосвобожденската ни черковна архитектура. Тя притежава статут на архитектурно-строителна и

Реконструкция на храм „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”, с.Бежаново, община Луковит Read More »

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.КОЗАРСКО, общ.БРАЦИГОВО, обл.ПАЗАРДЖИК

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” в с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”. Този архитектурен проект кандидатства за отпускане на средства по Програма за подпомагане на селските райони, мярка 322. Строителството на основната част от храма е започнало през 1894г. на мястото на изгорял

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.КОЗАРСКО, общ.БРАЦИГОВО, обл.ПАЗАРДЖИК Read More »

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН”, гр.КРИЧИМ, общ.КРИЧИМ, обл.ПЛОВДИВ

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН”, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”. Храмът „Свети Безсребърници Кузма и Дамян”, гр. Кричим е енорийска трикорабна църква, базиликален тип, с една апсида. До настоящия си вид храмът е изграждан на няколко етапа: През 1879

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН”, гр.КРИЧИМ, общ.КРИЧИМ, обл.ПЛОВДИВ Read More »