Индивидуални сгради

Нашите архитекти и специалисти проектират заедно с вас вашата нова къща. Те предлагат нови обеми към съществуващата ви къща или вила, така че тя да отговаря на новите нужди на вашата фамилия като същевременно е уникална и неповторима.

Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда

Архитектурен проект – жилищна сграда: Имотът е с площ от 1101м2.  Граничи на запад с улица, а от останалите посоки с подобни имоти. Теренът е с изразена денивелация  в западна посока, като в североизточната му част естествения терен е нарушен от изкоп от разрушена стара сграда. Новата  сграда се ситуира почти на мястото на старата.  Етажността […]

Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда Read More »

Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда обл.София

Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда: Проектант: Архитектурно бюро Уни-Арх Имотът е с площ от 483м2. Граничи на югоизток с улица, а от останалите посоки с подобни имоти. Теренът е с неголяма денивелация в югоизточна посока. Новопроектираната сграда се ситуирав рамките на зададените, според визата застроителни ограничителни линии – на отстояние 3,00 м от североизточната

Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда обл.София Read More »

Жилищна сграда – надстрояване

Архитектурен проект за разширение и надстрояване на втори етаж жилищна сграда в гр.София, м. „Цар Борис III” Пристройката на нови обеми се осъществява в посока югозапад и северозапад, като се запазва основната част от съществуващата сграда. Получените отстояния от регулационните линии са по-големи от нормативните. Сградата е пета категория, решена на три нива – сутерен, първи 

Жилищна сграда – надстрояване Read More »

Магазин за промишлени стоки и жилище

Магазин за промишлени стоки и жилище в село Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик Имотът тангира на главния път Варвара-Пазарджик. Петното за застрояване е разположено в югозападния ъгъл на имота. Основната застройка отстои на повече от 3,00 м от страничната регулационна линия. Между основната застройка и страничната регулационна линия се предвижда допълващо застрояване,  което се долепя

Магазин за промишлени стоки и жилище Read More »

Жилищна сграда в с. Кокаляне

Имотът е с площ от 1328 м2. Теренът е със значителна денивелация (около 10%) в северна посока. Подходът към сградата, пешеходен и автомобилен е от улицата, от североизток. Пред главния вход е предвидена изравнена площадка с усилена настилка служеща за паркиране и маневриране на автомобили. Общият брой на етажите е три – два надземни и

Жилищна сграда в с. Кокаляне Read More »

Жилищна сграда в община Трън

Имотът е с площ от 2050 м2, разположен в планинска местност. Денивелацията на терена е  значителна в северозападна посока. Сградата е ситуирана в дъното на парцела, в неговата най-висока част. Ориентирана е с издължения си обем перпендикулярно на склона. По този начин се получават две главни фасади – едната северозападна официална посрещаща и втората –

Жилищна сграда в община Трън Read More »