Реконструкция на храм „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”, с.Бежаново, община Луковит

С настоящия архитектурен проект, изработен от архитектурно студио „УНИ-АРХ” ООД, храмът кандидатства по програмите за Еврофинансиране.

Църквата „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.Бежаново се намира в самия център на село Бежаново. Имотът е с площ 1830м2. Храмът е построен 1902г. и е един от добрите примери на следосвобожденската ни черковна архитектура. Тя притежава статут на архитектурно-строителна и художествена културна ценност с предварителна категория „местно значение”.

Църквата „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ” е с трикорабна композиционна схема, пресечена от слабо изразен трансепт и купол над предхоровия квадрат.

Пространствената организация на фасадата отговаря органично на плановата схема. Трите кораба са под един четирискатен покрив. Транскрипта се изявява на северната и южната фасада като ризалит, завършващ с фронтон. Вертикалното членение на фасадите, изразено с рустиковани пиластри, съответства на колоните.

Западната фасада е симетрична с един централен ризалит, съответстващ на средния неф и две странични полета с две камбанарии над тях. Входът е разположен в надлъжната ос на сградата, а в страничните полета – по един засводен прозорец.

Пластиката на източната фасада следва тричастното деление на олтарното пространство с трите апсиди. Тя е почти глуха само с един засводен прозорец в централната ос и три кръгли прозорчета във всяко от полетата.

Северната и южната фасади са разделени чрез рустиковани пиластри на 6 полета. Във всяко поле има по един засводен прозорец, с изключение на първото /в нартекса/. В ос на всеки прозорец на ниво втори етаж – галерия има и по едно кръгло прозорче. На южната фасада в две от полетата – 2ро и 6-то са вратите – едната двукрила, водеща в наоса и другата единична, водеща в диаконикона на олтарното пространство.

В процеса на настоящото архитектурно проектиране всички прозоречни отвори са подчертани с каменни рамки и подпрозоречни корнизи.

Главният корниз на сградата е сравнително богато профилиран, а освен него има и по-лек фриз, оформен с мазилка на височина 5,49м, който отделя горния ред малки прозорчета. Тези два корниза, заедно с цокъла определят хармонично хоризонтално членение на фасадите.

Някои елементи от обемното и пластично екстериорно оформление говорят за европейско влияние: двете камбанарии, разположени симетрично на главния вход, рустикованите пиластри, фронтоните над ризалитите.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *