РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН”, гр.КРИЧИМ, общ.КРИЧИМ, обл.ПЛОВДИВ

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН”, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът „Свети Безсребърници Кузма и Дамян”, гр. Кричим е енорийска трикорабна църква, базиликален тип, с една апсида.

До настоящия си вид храмът е изграждан на няколко етапа:

През 1879 година е издигнат от плет от майстор Гавраил от с. Върбово. През 1896 г. е иззидан с каменни зидове от майстор Манол от с. Широка лъка. През 1954г. храмът е удължен на запад, а по-късно към него са пристроени зала на неделно училище от юг, и канцелария с канаския и клисарница, от север.

Камбанарията е изградена като самостоятелна постройка в североизточния ъгъл на имота. Тя е стройна каменна призма, четириъгълна, в долната си част и осмоъгълна в горната. Увенчана е от осмоъгълен купол с кръст.

Църковният имот е разположен в западната част на гр. Кричим. Ъглово разположен, граничи с две улици от локалната улична мрежа. Улиците са по източната и северната граници на парцела. Двата входа в имота са от изток, от към ул. „Св. Марина” и площад „Освобождение”.

Сградата заема централната част от имота, като свободните площи на юг, изток и север са покрити с плочници и озеленяване.

По архитектурен проект влизането в църквата става през три врати. Главният вход е от запад, през царските врата, но е практически неизползван поради отдалечеността от основния подход и притесненото разстояние до страничната регулационна линия. Другите два входа са странични, от север. Основно се използва по-западно разположеният от тях. Другият вход е бил основен до дострояването на сградата през 1954 г.

Външният облик на сградата е в голяма степен отражение на вътрешното разпределение. Извън основния паралелепипед са издадени обемите на двете симетрични пристройки от север и юг, а на изток е изпъкнал полуцилиндърът на олтарната апсида.

По четирите ъгъла на сградата са оставени видими ивици от каменната зидария. Покривът е двускатен с керемиди, като при пристройките преминава в трискатен. Над билото се издига осмоъгълната призма на купола, стъпила директно върху покривните скатове. Куполът е покрит с поцинкована ламарина.

Основният корниз е получен от наддаването на два реда дебели каменни плочи от пясъчник. Той продължава и при фронтоните на източната и западна фасади.

Почти всички прозорци по сградата, са с арковиден завършек постигнат с единични тухли. Изключение правят кръстообразните прозорци при фронтоните, трите кръгли прозореца при пристройките и правоъгълният прозорец при олтарната апсида. По основната сграда прозорците са с каменни рамки от три страни и тухлена горна част.

Дворът е облагороден с алеи с трайна настилка и цветни лехи. Алеята, водеща от главния портал към входовете в храма, от север е изпълнена с каменен плочник. Към проекта за реконструкция се предвижда и проект по ландшафтна архитектура, който предвижда допълнително облагородяване и подобряване облика на храма.

Архитектите от архитектурно студио „УНИ-АРХ” и екипът от специалисти (архитекти, реставратори, инженери и ландшафтни архитекти), са разработили проект, чрез който храмът ще бъде реконструиран и възобновен за идните поколения.