Паркоустройство

Индивидуална градина – гр. София

Площта на поземления имот е 783кв.м , а на озеленената площ е 512кв.м, което представлява 65% от общата площ. На територията на имота има едно съществуващо дърво –  Аbies concolor , което попада в петното на застрояване и се налага да бъде премахнато. Сградата е разположена на западната граница на имота – калканно спрямо съседната […]

Индивидуална градина – гр. София Read More »

Индивидуална градина – гр.Банкя

Площта на поземления имот е 960 кв.м, а на озеленената площ е 576 кв.м. заедно с терасното озеленяване в кашпи, което общо представлява 60% от общата площ. На територията на имота няма съществуваща растителност. Имотът граничи на север с улица, а на изток, запад и юг с други подобни имоти за нискоетажно жилищно строителство. Сградата

Индивидуална градина – гр.Банкя Read More »

Озеленена тераса – гр. Банкя

Това е една от терасите на фамилна къща, в която живеят няколко поколения. Терасата е на едно от жилищата, което на е на горен етаж  и няма пряка връзка с двора.Терасата е богато озеленена.Оформени са различни кътове – кът с камина и пергола, места за сядане и хранене, кът с пейка около декоративен фонтан,  зелени

Озеленена тераса – гр. Банкя Read More »

Индивидуална градина – с. Скравена

Площта на поземления имот е 1259 кв.м , а на озеленената площ е 703 кв.м, което общо представлява 56% от общата площ. На територията на имота има съществуваща растителност. Тя се състои от широколистно дърво – орех , който е в добро естетично и екологично състояние. Дървото ще се запази при бъдещото строителство. Имотът граничи

Индивидуална градина – с. Скравена Read More »

Ландшафтен проект за индивидуална градина – община Трън

Имотът е разположен в планинска местност до гора от иглолистна растителност. Затова целта на настоящия ландшафтен проект е да запази максимално естествената среда и терен на имота. Теренът е със значителна денивелация (около 15%) в северозападна посока. Наклонът на терена като цяло се запазва, насипване се налага само на отделни места. Основният подход към сградата

Ландшафтен проект за индивидуална градина – община Трън Read More »

Ландшафтен проект за индивидуална градина с. КОКАЛЯНЕ

Настоящият паркоустройствен проект е изготвен  въз основа на  даденостите на терена, предварителни  указания от страна на  собствениците и при съгласуване с одобрения архитектурен проект, и проекта за вертикална планировка. Имотът е с площ от 1328 кв.м, от които 804 кв.м са озеленена площ и представляват 60% от площта му. Теренът е със значителна денивелация (около

Ландшафтен проект за индивидуална градина с. КОКАЛЯНЕ Read More »

Парк за отдих в с.Ресилово

Паркът за отдих е предназначен да се ползва от семейства, групи туристи и богомолци  за почивка, тържества и събори. Такава традиция на това място съществува, но то не предлага нужните за целта условия. С настоящата разработка се предвиждат различни благоустройствени мероприятия, които да гарантират приятна и пълноценна почивка сред природна среда на различни възрастови групи.

Парк за отдих в с.Ресилово Read More »

Проект за детска площадка във 4 ПУИ

Проектът за Учебно-терапевтичен център се разработва съгласно изискванията на Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Учебно-терапевтичният център се състои от няколко къта с различен профил: – пътно кръстовище – пиратски кораб с пързалка – локомотив – люлка – малка въжена пирамида –

Проект за детска площадка във 4 ПУИ Read More »

„Новите дрехи” на паметника „1300 години България”

Темата на паметника-“Минало, настояще и бъдеще” получава нова интерпретация: Предлагаме да се запазят основните обеми на паметника и някои от скулптурните пана. Вертикалните стени ще се аранжират с модули за вертикално озеленяване, а наклонената плоскост-полиран гранит и стичаща се по нея вода, която  се събира в малка водна площ. В живописните картини, получени с разноцветна

„Новите дрехи” на паметника „1300 години България” Read More »

ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА В ДЕТСКА ЯСЛА № 46, бул.”Св.Наум”, гр. СОФИЯ

Детска ясла № 46 се намира в район „Лозенец”, гр.София. Разпределението на площадките в парцела е следното: три в южната част и една югоизточно на сградата. Всички съществуващи съоръжения за игра на територията на детската ясла се демонтират, поради несъответствия с изискванията на Наредба №1 и крият опасност за здравето на децата. С настоящият проект

ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА В ДЕТСКА ЯСЛА № 46, бул.”Св.Наум”, гр. СОФИЯ Read More »