Банки

Проектите за банкови сгради на Архитектурно студио „Уни-Арх” са съобразени с всички съвременни изисквания за обезпечаване на специфичните изисквания на този вид сгради.