Хотели

Проектите на Архитектурно студио „Уни-Арх” обхващат всички аспекти на хотелското проектиране – от стаи за подслон до 5-звездни SPA-хотели. Нашите архитекти гарантират уникалния характер на проекта, като същевременно изпълняват всички действащи норми и закони.

Ваканционно селище гр. Обзор

Обект на този архитектурен проект е курортен комплекс в района на гр.Обзор, който се състои от група сгради с жилищно предназначение, обществено-обслужващи, водни атракции и спорт. В процеса на проектирането архитектите обособяват няколко зони с различни функции. Първата зона е хотелска. Състои се от три корпуса 4 звездни хотели , три и пет етажни. В […]

Ваканционно селище гр. Обзор Read More »

Хотелски комплекс “Маджестик”

Хотелски комплекс “Маджестик” се намира в северната част на курорта Слънчев бряг. РЗП на целия комплекс е 56 000 м². На югоизток граничи с крайбрежната алея, разделяща плажната ивица от урбанизираната територия, на югозапад и североизток граничи с подобни поземлени имоти с изградени  и изграждащи се многоетажни хотелски сгради, а на запад северозапад и север граничи

Хотелски комплекс “Маджестик” Read More »

Ваканционен комплекс „Даунтаун” в гр. Банско

Проектът Ваканционен комплекс “Даунтаун” в гр. Банско включва Хотел, Културно-информационен, спортен и SPA център и Апартаментни жилищни сгради. Основните принципи залегнали в градоустройствената композици са следните: съобразяване в максимална степен с природните дадености на местността – гледката към планината, благоприятните изложения, река “Глазне” и подходите към терена; ситуиране на хотелската сграда и полифункционалния културно-спортен център в североизточната част на терена с

Ваканционен комплекс „Даунтаун” в гр. Банско Read More »

SPA Хотел гр. Ракитово

Според архитектурния проект сградата е разположена върху мястото на существуващия санаториум, като по този начин се засяга по-малка част от околната растителност. Главният подход към комплекса е от север, но е предвиден и допълнителен достъп от изток. Обемно-пространственото решение на комплекса е подчинено на  една подчертана ос  север-юг, определяща ориентацията към доброто изложение и планината.

SPA Хотел гр. Ракитово Read More »

Туристическо селище „Света Варвара”

Обект на този архитектурен проект е изграждането на хотелска сграда и СПА център към съществуващия комплекс туристическо селище Света „Варвара” в с. Варвара, общ. Септември. Пристройката на нови обеми се осъществява в посока югозапад и северозапад, като се запазва тази част от съществуващите сгради, която е в по-добро конструктивно състояние. Така, на северозапад, сградата „излиза”

Туристическо селище „Света Варвара” Read More »

Хотел „Даунтаун” гр. София

Хотел “Даунтаун” на бул.В.левски в гр.София е впечатляваща ъглова сграда с пластично решени обеми, богати облицовки и изискан детайл, издържана в духа на централно-европейските хотели. Фасадата е еклектична с умело съчетани класичестични и ренесансови елементи със съвременни материали. Уникалния интериорен дизайн на фоайето и ресторанта е резултат на хармонично съчетание на материалите: топлината на дървото, 

Хотел „Даунтаун” гр. София Read More »