Плувен комплекс в гр. ЛЯСКОВЕЦ

Плувен комплекс в гр. ЛЯСКОВЕЦ Размери – 50/21 м

Басейнът е част от по-голям спортно-реакреативен комплекс. Освен басейна, като най-главен елемент, в комплекса се предвиждат още – малък детски басейн, спортни игрища за тенис, баскетбол, волейбол, минифутбол, съблекални, душове и санитарни помещения, трибуни,открито плажно пространство и др.

Комплексът се намира в паркова среда встрани от жилищната застройка и се изгражда на мястото на съществуващ спортен комплекс, изведен от експлоатация от години.

Басейнът се помества в коритото на съществуващ басейн с олимпийски  размери – 50/21м. Решен е като обединение на четири по-малки водни обема, всеки със специфичен характер и предназначение.

От северозапад, откъдето е входът в целия комплекс, е главният подход към басейна. Влизането става по широка, извита в план, стълба в басейн с дълбочина 1,05м. Влизането от същата посока, може да става и по рампа с наклон 13%.

Първият басейн е най-плитък. Предназначението му е по-скоро  за адаптиране към водната среда, отколкото за плуване. Той е с неправилна в план форма определена от основните елементи – стълбата, рампата, воден бар, подводна пейка и мостче, отделящо го пространствено от останалите водни площи.

Водният бар е най-активният елемент. Той е с кръгла в план форма, като половината места за сядане, около бар-плота, са във водата, а другата половина на сушата. Обслужващият персонал, състоящ се от двама души,се намира в кръга където са работните плотове и рюквандите.

Разликата във височините между бар-плота във водата и този на сушата е 1,05м.

Денивелацията в обслужващата зона се преодолява със стъпала. С още стъпала надолу, разположени в централната зона на бара, се попада в обширно складово пространство, където се съхраняват напитките и амбалажа.

Целият бар е покрит, с лека дървена конструкция. Самата барна стойка е от монолитна стоманобетонна стена, която, на долното ниво, изпълнява ролята на стена на басейна. Бар-плотът е от естествен гранит 3 см., а работните плотове при барната стойка в центъра – от армирана гладка мозайка. Отвън барът е облицован със стъклокерамика. Барните столчета ще са от хром-никелова стомана за носеща конструкция и пласмаса за седалката.

Мостът е от стоманобетонова конструкция, решен като плавна дъга без стъпала. От всички страни се оформя с бяла гладка мозайка, като само дъното е с мазилка “Сикагард” върху циментова шпакловка. Ръкохваткате е от хром-никелова стомана ф50.

Подводната пейка, представлява стъпало на 45 см. под водата – следващо извивката на басейна и тангиращо рампата. Разположена е срещу бара. Ширината на седалката е 50 см. Ще се изпълни от бяла гладка мозайка.

Рампата е с наклон 13%. Покрита е със стъклокерамика, а ръкохватката е от хром-никелова стомана ф50.

В централната зона на водния комплекс са разположени два басейна, разделени от островче и пилони излизащи 20 см. над нивото на водата.

Североизточният е с дълбочина 1,40м и е предназначен за различни игри. Той е с неправилна форма в план, в която преобладават овалните линии. От този басейн е достъпно островчето чрез стълба разположена в южния му край.

Островчето служи като място за почивка сред водата. На него освен екзотична зеленина в големи саксии могат да се поместят и 5 -6 шезлонга. Настилката му е от каменни плочи на циментова фуга.

Югозападният басейн е с правилна правоъгълна форма с размери 25/6м. Той е удобен за плуване и може да се използва за неофициални състезания, като се раздели на три коридора. В северозападния му край дълбочината е 1,40м., а в противоположния – 2,00м.

Композицията от водни огледала завършва с кръгъл басейн с диаметър 13,40м. Той е с дълбочина 1,50м. Нивото на водата му е с 0,30м по-високо от тази в останалата част на водния комплекс и прелива през преливник с ширина 2,40м.

Естествен завършек и кулминация на водната каскада е водопадът. Той е разположен по оста на “амфиладата” от басейни. Представлява голям алпинеум обгръщащ кръглия басейн от югоизток. Водата се излива от три корита. Най-високото, разположено в средата,  е на кота + 3,60. Падът на водата е 3,30м. Ширината на централното корито е 4,00м. Двете странични, симетрично разположени корита, са на кота +2,60 с пад 2,30м. Ширината им е по 1м.. Осигурен е двустранен достъп за публика до най-горната площадка на така полученото  изкуствено възвишение, чрез стълби и рампа лежащи по терена.

Коритата на водопада са защитени, от евентуално преминаване на хора, с парапет с височина 1,05м., подчертаващ недопустимостта на скачане във водата.

Стената на алпинеума към кръглия басейн е изцяло от каменна зидария и каменна облицовка в равнина нагъната по хоризонтала и вертикала. Противоположната страна е оформена като комбинация от каменна облицовка върху стоманобетонните конструктивни елементи, каменна зидария, натрупани по-големи горски камъни и земен насип под ъгъл от 40°.

Върху възвишението, по подходящ начин, ще бъде засадена декоративна растителност.

 

Използвани материали:

Коритото на басейна се оформя с водоплътна изравнителна циментова замазка. Отгоре се полага мазана хидроизолация, която в областта на фугите, контакта на вертикалните и хоризонталните плоскости, около стоманените стойки на бар – столчета, ограничителните подводни пилони и подводните осветителни тела ще е еластична. Основното покритие на басейна е от стъклокерамични плочки положени върху лепило. Само горните повърхности на стъпалата на главната стълба, стълбата при островчето, подводната пейка и преливника на кръглия басейн са от монолитна бяла мозайка. Мозайката ще се армира с арматурна мрежа.

Ивицата между вертикалните стени на басейна и преливната решетка, ще се изпълни със специален вид гранитогресни плочи.

Материалите извън басейна са:

Основната настилка в триметровата зона около басейна, при бара, островчето, хоризонталното и вертикално отвън оформяне на  стената на кръглия басейн, площадките, стълбите и рампата при водопада е каменни плочи 3 см от естесвен камък на циментова фуга.

Бяла монолитна мозайка, армирана с мрежа, е използвана за оформяне на моста и кръглото стъпало при подхода към него от югозапад и коритата на басейнчетата при водопада. Ивицата при подхода към моста ще е от цветна гладка армирана мозайка.

Облицовката на барната стойка отвън е каменни плочи до 0,30 м  и стъклокерамика – нагоре.

Повърхностите под моста и под коритата на водопада ще се измажат с мазилка “Сикагард” върху циментова шпакловка. Хоризонталните повърхности, при техническото помещение и стената към откосите, отвън, ще се изолира с мазана хидроизолация. Отвътре помещението, по каменните зидове, ще се измаже с водоплътна вароциментова мазилка (с добавка “Церазит”). С вароциментова мазилка се измазват стените и тавана на складовото помещение при бара, какато и останалите части от стени и тавана на техническото помещение.

Преливният канал се измазва от всички страни с водоплътен циментов разтвор, като на дъното се осигурява наклон 0,5%. По същия начин се третират стените и дъното на компенсационната шахта.

Барът е покрит с дървена покривна конструкция с покритие “Бардолин”. Бар-плотът е от естествен гранит. Работните плотове са от армирана гладка мозайка. Вграденото обзавеждане е от монолитно дърво и ПДЧ-плоскости.

Всички конструктивни елементи са от стоманобетон.

При водопада неносещите стени са от каменна зидария.

Осветлението в басейна е решено с прожектори за подводен монтаж по 300wи по 50w. По-мощните са използвани за ефектно осветяване на водопада, преливника на кръглия басейн и за общо осветяване на водните обеми. По-малките очертават водния бар и главната стълба. Командването на осветлението става от ел. таблото при бара.   Самият бар е осветен от осветителни тела тип “луна”, окачени периферно на покривната конструкциян над бар-плота. Въртящият се рюкванд е осветен с прожектори.

Осветителни тела за парково осветление са предвидени при водопада и на островчето.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *