Административно-технологична сграда на “НЕК”

Административно-технологична сграда на “НЕК” ЕАД, бул.”Дондуков”N12, гр.София, РЗП – 6051 м2 Описание на проектното решение Етажността на основната застройка варира от 3 до 6 (и един подпокривен) етажа, а допълващата застройка е едноетажна. По отношение на сградата, паметник на културата имаме следното предложение: След подробно проучване в Националния институт по паметниците на културата и архитектурно […]

Административно-технологична сграда на “НЕК” Read More »