Басейн и дневен бар към хотелски комплекс “БОРОВА ГОРА“ – гр. Пирдоп

Съществуващият хотел “Борова гора” е разположен на хълм, южно от гр.Пирдоп в местността “Борова гора”. Теренът е със силен наклон в североизточна посока. Автомобилният подход към сградата е от запад, а пешеходният – от изток.

С настоящата разработка е предвидена пристройка към сградата в източна посока, която включва покрит плувен басейн и дневен бар. Връзката с хотела се осъществява на ниво ресторант и фитнес . Допълнителна връзка има и на  ниво дискотека на хотела с второто ниво на дневния бар. Предвиден е и самостоятелен вход в басейна от юг, където се оформят открити тераси и градина. Необходимите технически помещения / филтърно, компенсаторна шахта, реагентно стопанство, помoщно помещение и вентилационно/ са под нивото на басейна в източната част, където теренът  силно пада и се получава естествено долно ниво, достъпно от плочника обикалящ около сградата.

Санитарните възли и съблекалните, които обслужват басейна и дневния бар са съществуващи и се намират във фитнес-центъра на хотелската част, непосредствено до входа в басейна.

Бассейнът и дневният бар са разположени в един обем. В него  са оформени няколко нива, които следват падането на терена в източна посока.  На най-високото ниво е ситуиран  барът , а на  по-ниските – последователно двата детски и големият басейни, каскадно преливащи един в друг. Чрез вита стълба от бара се достига до частично второ ниво на бара.

Дневният бар е решен в непосредствена близост до санитарните възли на хотела, откъдето е захранен с вода и канал. Територията на дневния бар не е катрегорично разграничена от пространството около басейна, което отговаря на замисъла той да работи като лоби бар и да  обслужва басейна.

Детският басейн  е ситуиран в по-близката до бара част и е съставен от две части – кръгъл, с диаметър 3,80м и кота на дъното –0,30 и трапецовиден на кота –1,10м. Кръглият е с дълбочина 0,60м, а трапецовидния – с 0,80м. Котата на водното огледало на  големия и детския трапецовиден басейн е еднаква / -0,30м / поради което се  предвижда подводна предпазна стеничка между двата.

Големият басейн е с правоъгълна форма с размери 7,5м/12,5м и дълбочина от 1,10 до 1,60м. В него са оформени 3 коридора. Големият басейн е решен с преливници, а двата детски – с бордове.

Конструкцията на сградата е монолитни стоманобетонови рамки, през 6,00м. Покривът е стоманобетонова плоча с отвори в нея за покривно осветление с размери 2,00/4,00м. Наклонът на покрива е 11°. Частичната междинна плоча на кота +3,95 е също стоманобетонова, както и витата стълба водеща до нея.

Разгъната застроена площ:    537,90 м2

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *