Кооперации

Жилищните кооперации, проектирани от Архитектурно студио „Уни-Арх”, имат привлекателен съвременен вид. В архитектурните  проекти се залагат  екологични и енергоспестяващи материали, отговяращи на всички нормативни изисквания.

Жилищна сграда в София – централна градска част

Разработвайки темата за вписване на нова 5 етажна жилищна сграда в контекста на централен софийски квартал, архитектурно студио УНИ-АРХ предложи на Възложителя 6 варианта на обемно-фасадни решения. Четири от тях публикуваме тук, а предпочетения и избран за доразвиване във фаза работен проект е вариант 1. Застроена площ 145 м2 РЗП 900 м2 Подземно ниво – […]

Жилищна сграда в София – централна градска част Read More »

Жилищни сгради в м. Витоша

Жилищни сгради в м.Витоша ВЕЦ Симеоново, гр.София, РЗП – 4373,13 м2 Имотът е ъглов, тангиращ на две пресичащи се улици. Етажността на сградата е  5 с едно подпокривно и едно сутеренно ниво. В сутерена е разположен подземен паркинг, складови и технически помещения. На  първия етаж /партер/, освен жилища се предвиждат магазини. Издатините към уличните регулационни линии

Жилищни сгради в м. Витоша Read More »

Сграда с магазин

Сграда с магазини – кв.79, м.Витоша ВЕЦ Симеоново, гр. София Имотът е ъглов, тангиращ на две пресичащи се улици от североизток и югоизток. Петното за застрояване е свободностоящо,  като всички ограничаващи застроителни линии отстоят по на 3м от регулационните линии. В представения проект, сградата се разполага изцяло зад изискуемите застроителни линии. Балконите и еркерите към

Сграда с магазин Read More »

Сграда с магазин

Сграда с магазини – кв.79, м.Витоша ВЕЦ Симеоново, гр. София Имотът е ъглов, тангиращ на две пресичащи се улици от североизток и югоизток. Петното за застрояване е свободностоящо,  като всички ограничаващи застроителни линии отстоят по на 3м от регулационните линии. В представения проект, сградата се разполага изцяло зад изискуемите застроителни линии. Балконите и еркерите към

Сграда с магазин Read More »