Реконструкция на басейн в гр. СВОГЕ

Реконструкция на басейн в гр. СВОГЕ

Предмет на архитектурния проект е реконструкция на съществуващия басейн и съблекални, които са част от градския спортен комплекс. Територията граничи от юг и изток с руслото  р.Искър, от  североизток– със стръмен планински скат, от запад с градския стадион.

Теренът е с наклон в южна посока.  Съществуващият басейн е с размери 50,14 / 24,98 м и е разположен в североизточната част на територията. Западно от него са разположени съблекалните и кафето, а северозападно – котелно с помпено. Плажът остава в южната част. Входът е от югоизток.  Територията е оградена от югоизток и юг с монолитна ограда .

Настоящият архитектурен проект  обхваща два подобекта: реконструкция на басейна и реконструкция на съблекалните и кафето.

I.БАСЕЙН

Съществуващият басейн е строен 70 те години и е в сравнитено добро конструктивно състояние. Размерите му са 50,14 / 24,98м. Дълбочината е 1,55м в югоизточната част и 2,23м в югозападната. С настоящия архитектурен проект се цели да се разбие големия обем на няколко по-малки басейна с развлекателен характер, които се преливат един в друг. Така се постига атрактивност, като същевременно се запазва една права тренировъчна отсечка 25м с три коридора. Оформят се няколко къта: потопен  плаж, воден бар, два полуострова, мост, кръгъл басейн, права отсечка 25м. Под потопения бар, който представлява рампа с наклон 12,5 % се предвижда компенсационната шахта с едно ревизионно помещение под полустрова.Под другия полуостров при водния бар се разполага филтърното помещение със склада за реагенти и канцелария. Подхода към тези помещения е през водния бар.

Мостчето свързва плажа с водния бар и   прилежащите му територии.

Басейнът е решен с преливници. Кръглият басейн е с вътрешен диаметър 9,00м и се разполага в източния край. Нивото на водата в него е +0,50, а дълбочината му е 1,00м . Обграден е с борд с височина 30см спрямо прилежащия плочник наоколо.Той се излива в басейн с неправилна форма с дълбочина 1,25м.

Потопения плаж е основния подход в басейна и е разположен в северозападната част. Той представлява рампа  с наклон 12,5%, покрита с гранитогресни плочи 33,3/33,3см. Към него се предвиждат две ръкохватки от хром-никелова стомана ф50.

В северната част се предвижда 25 метров басейн  с правилна правоъгълна форма с размери 25,22 / 7,50м. Той е удобен за плуване и може да се използва за неофициални състезания и тренировки като се раздели на три коридора. Дълбочината му варира от 1,20м до 1,80м .

Мостът е от стоманобетонова конструкция, решен като плавна дъга без стъпала. От всички страни се оформя с бяла гладка мозайка, като само дъното е с мазилка “Сикагард” върху циментова шпакловка. Ръкохваткате е от хром-никелова стомана ф50.

Водният бар е най-активният елемент. Той е с кръгла в план форма, като половината места за сядане, около бар-плота, са във водата, а другата половина на сушата. Обслужващият персонал, състоящ се от двама души,се намира в кръга където са работните плотове и рюквандите.

Разликата във височините между бар-плота във водата и този на сушата е 1,05м.

Денивелацията в обслужващата зона се преодолява с пет стъпала. Целият бар е покрит, с лека дървена конструкция. Носещите вертикални елементи са шест дървени колони и една централна – стоманена.  Покривната конструкция представлява дванадесет дървени ферми радиално разположени на центъра. Покривното покритие е “бардолин”.

Самата барна стойка е от монолитна стоманобетонна стена, която, на долното ниво, изпълнява ролята на стена на басейна. Бар-плотът е от естествен гранит 3 см., а работните плотове при барната стойка в центъра – от армирана гладка мозайка. Отвън барът е облицован със стъклокерамика. Барните столчета ще са от хром-никелова стомана за носеща конструкция и мозайка за седалките.

Асортиментът, който  барът ще предлага е безалкохолни напитки, шейкове, натурални сокове, коктейли, сладолед, ядки, пакетирани шоколадови изделия, готови сандвичи.

Използвани материали:

Покритието на басейна основно е от стъклокерамични плочки, положени върху лепило с деформационни фуги през 8м.

Покритието на подводния плаж е гранитогресни плочи 33,3/33,3см с противоплъзгащо покритие.

Съществуващото корито на басейна се засипва с трамбована пръст и чакъл за оформяне на новите дълбочини. Предвиждат се нови ст. бетонови дъна на отделните обеми и частично нови стени. Бетона ще е водоплътен. Под бетона се поставя усилено полиетиленово фолио. Върху бетона се предвижда изравнителна водоплътна цементова замазка, с добавка “Церазит”; мазана хидроизолация “Idrobuild”на ф.Kerakoll, лепило и стъклокерамични плочки 4мм.

От външната страна / към трамбованата пръст и чакъл /на новите бетонови стени се предвижда мазана хидроизолация, топлолепен воалит и предпазен тухлен зид 6см.

Оформяне на фуги

Делатационните фуги по вертикални и хоризонтални плоскости, както и при допир на съществуващ с нов бетон се обработват с водоспираща лента, заложена в бетона, пенополиетиленово въже, полиуретанова паста “Sigibuild SPC” ня ф. Кеrakoll, оцветена в бяло.

Фугите, около стоманените стойки на бара – столчета, при хром-никеловите стълби, подводните осветителни тела и др.ще е еластична /полиуретанова паста  “Sigibuild SPC” на ф. Кеrakoll.

Фугите през 8,00м в стъклокерамичните плочки и гранитогреса ще се обработят с полиуретанова паста – “Sigibuild SPC” ня ф. Кеrakoll, оцветена в бяло.

Материалите извън басейна са:

Основната настилка около басейна, вертикално отвън оформяне на  стената на кръглия басейн, площадките и стълбите е каменни плочи 3 см от естесвен камък на циментова фуга.

Настилката на двете полуостровчета е гранитогресни плочи 33,3/33,3.

Бяла монолитна мозайка, армирана с мрежа ф4, е използвана за оформяне на моста. Облицовката на барната стойка отвън е гранитогресни плочи до 0,30 м  и стъклокерамика – нагоре.

Преливният канал се измазва от всички страни с водоплътен циментов разтвор, като на дъното се осигурява наклон 0,5%. След това се обмазва с хидроизолация  “Idrobuild”на ф.Kerakoll, която при преливния канал трябва да е непрекъснато свързана с ходроизолацията на басейна. Делатационните фуги при преливния канал, както и фугата между него и околовръстния плочник се изпълняват по посочения вече по-горе начин.

Стените и тавана на техническите помещения и канцеларията при бара отвътре ще се изпълнят с водоплътен циментов разтвор и хидроизолация “Idrobuild”на ф.Kerakoll, положени върху бетонните повърхности. По същия начин се третират стените, дъното  и тавана на компенсационната шахта.

Барът е покрит с дървена покривна конструкция с покритие “Бардолин”. Бар-плотът е от естествен гранит. Работните плотове са от армирана гладка мозайка. Вграденото обзавеждане е от монолитно дърво и ПДЧ-плоскости.

Осветлението в басейна е решено с прожектори за подводен монтаж по 300wи по 50w. Барът  е осветен от сверични осветителни тела, окачени периферно на покривната конструкциян над бар-плота. Покривната конструкция е подчертана от насочени нагоре прожектори.

Югозападно от големия басейн ще се изградят открити душове и детски басейн. Детският басейн  е с кръгла форма с диаметър 9,00м и дълбочина 0,6м и ще бъде изпълнен с гореописаните материали.

II. СЪБЛЕКАЛНИ И КАФЕ

За съблекални с душове и кафе се преустройва съществуваща паянтова сграда, която е разположена в югозападната част на територията. Тя се състои от два еднакви метални сглобяеми модула с размери 13,95 / 10,46м и две масивни пристройки – душове с тоалетни – мъже и жени. В сградата се е помещавало кафе, ресторант с топла кухня и складове, административни помещения, складове и санитарни възли.

Външните и вътрешни стени са ПДЧ и стъкло. Подът е стоманобетонова плоча, покрита с: теракотни плочи, линолеум или мокет.

Масивните пристройки са с  тухлени зидове 25 см и  стоманобетонови плочи. Подът е с теракотни плочи, стените – облицовка фаянс. Външно са измазани с вароцементова мазилка.

С реконструкцията се предвижда в тази сграда да се поместят съблекални за мъже и жени с прилежащи душови помещения и санитарни възли, главно фоайе, каса, централен гардероб, помещение за персонал и управител и кафе със склад към него. Единият вход от северозапад се запазва, а другият /към ресторанта / се затваря. Оформя се главно фоайе с входове от северозапад и югоизток. От него се влиза в двете съблекални  и се обслужва централния гардероб.

Сградата е оразмерена за 200 : 300 човека дневно при съотношение на мъже : жени  60:40.

Предвидени са по две тоалетни клетки с достъп отвън и по една – към съответните съблекални. Душовете са по пет в мъжката и дамската част и шест външни. В съблекалните се предвиждат индивидуални кабини за събличане с височина 2,00м, които ще се изпълнят от метална конструкция, леки преградни стени Кнауф и дървени пейки. Централния гардероб ще се обзаведе с модулни метални закачалки. Неговият капацитет е 286 човека.

Кафето е с достъп от югозападната тераса и е с площ 48,61 м2 и склад към него с площ 6,12 м2. Настоящата реконструкция на сградата не включва конструктивни промени. Демонтират се някои вътрешни преградни стени в сглобяемите части на сградата , зазиждат се някои отвори и се отварят нови.

Изпълнение и материали

Новите тухлени стени, ще са  плътна единична тухла 12см.

За изпълнение на леките преградни стени в другите помещения ще се използуват демонтираните такива.

Врати – шпервани и метални.

Прозорци – метални.

Подовете навсякъде са теракотни плочи върху стом. бетонова плоча.

Стените и таваните ще се измажат с латекс, върху  вароциментовата мазилка; облицовка по стените на санитарните помещения с фаянс до височина 2,00м

Всички метални профили  ще се боядисат двукратно с блажна боя / външно и вътрешно /.

Ламарината по козирката както и подпрозоречните пана също ще се пребоядисат с блажна боя.

Мазилката по фасадата на монолитните части ще се изкърпи и боядиса с фасаген.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *