РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.КОЗАРСКО, общ.БРАЦИГОВО, обл.ПАЗАРДЖИК

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” в с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Този архитектурен проект кандидатства за отпускане на средства по Програма за подпомагане на селските райони, мярка 322.

Строителството на основната част от храма е започнало през 1894г. на мястото на изгорял по-стар храм през 1976г. Църквата била съградена от майсторите Вельо Батаклиев и Кръстьо Гюлеметов от гр. Брацигово и е завършен 1898г. Иконописта е изпълнена от Димитър Христодоров от гр. Станимака /Асеновград/. Камбанарията е пристроена към западната фасада през 1909г. В този си вид църквата е запазена до днес и е един от добрите примери на следосвобожденската ни храмова архитектура.Тя притежава статут на архитектурно-стриоителна културна ценност с предварителна категория „местно значение”, съгласно Удостоверение, издадено от НИНКН.

Църквата „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” е с трикорабна композиционна схема с купол над предхоровия квадрат и камбанария, разположена в надлъжната ос на храма от запад. Външните размери на църквата, заедно с камбанарията са 26,28 / 11,55м.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *