Оздравителен център и КОО гр. КАЗАНЛЪК

Оздравителен център и КОО гр. КАЗАНЛЪК

Басейнът в този архитектурен проект е част от по-голям спортно-реакреативен комплекс. Освен басейна и малкия детски басейн, като най-главни елементи в комплекса, се предвиждат още – открито плажно пространство, съблекални, душове и санитарни помещения, ресторант, кафе, спортни игрища за тенис, мотел, и др.

Басейните, необходимите към тях технически помещения, плажното пространство, съблекалните, санитарните помещения, кафето и ресторанта се предвиждат като първи етап. Комплексът е ситуиран източно от града, извън жилищната застройка. Обслужва се от локално платно, успоредно на пътя Казанлък-Сливен.

Входът в комплекса е от северозапад. Успоредно на пътя е отделена от имота ивица с ширина 5,50м за открит паркинг, след която следва оградата. Южно от нея са предложени две тераси с ширина по 5,0 м за плаж. Под паркинга и терасите се запазват трасетата на подземните кабели, минаващи през терена.

Басейнът е разположен паралелно на източната граница и на отстояние 5,01 м от нея. В западната част на имота е предвидено петно за двуетажна застройка поместваща съблекални, душови помешения, санитарни помещения и кафе на първия етаж, и ресторант с тераса и кухня на втория етаж. Между сградата и западната граница на парцела минава обслужваща вътрешна улица с тротоар.

Големият басейн е решен като обединение на пет по-малки водни обема, всеки със специфичен характер и предназначение. От север, каскадно преливащи един в друг и в основния басейн са разположени двата кръгли басейна. Денивелацията на водните им огледала е съответно +1,00 и +0,50 и +0,00м , като следва понижението на естествения терен. Дълбочината им е 1,35 м. По-малкият е с радиус 6,02 м, а по-големият, в центъра на който е предвидена водна гъба, е с радиус 11,52 м. Централният басейн служи като свързващо звено между останалите части. Той е със средна дълбочина 1,20 м и е условно отделен от басейна с водния бар посредством мостчето и от “спортния” басейн посредством полуострова. “Спортния” басейн е с правилна правоъгълна форма с размери 25/7м. Той е удобен за плуване и може да се използва за тренировки и неофициални състезания, като се раздели на три коридора. В северния му край дълбочината е 1,10м., а в противоположния – 1,80м, където е предвидено стъпало за почивка на дълбочина 1,10. При най-голямата му дълбочина са предвидени два сифона, посредством които става източването на цялата водна маса на басейните.

Най-южната част е басейнът с водния бар. Естествен център в него е самият воден бар, играещ основна формообразуваща роля в тази част на басейна. Най-голямата дълбочина тук е 1,05м, като по рампата с дъгообразна форма, дълбочината постепенно намалява до 0,0м. Пространството под рампата е използвано за разполагане на компенсационната шахта. Рампата е с наклон 16,2%. Покрита е със стъклокерамика.

От северозапад, откъдето е входът в целия комплекс, е главният подход към басейна. Влизането става по две широки стълби – едната, извита в план, към големия кръгъл басейн и другата – права, към централния басейн. Влизането от югозапад става по полегата рампа наподобяваща влизането в естествен водоем. Достъпът до останалите части на басейна става посредством метални, с хром-никелово покритие, стълби, доставяни готови – по каталог.

Водният бар е с кръгла в план форма, като има места за сядане, около бар-плота във водата и на сушата. Обслужващият персонал, състоящ се от двама души,се намира в кръга където са работните плотове и рюквандите.

Разликата във височините между бар-плота във водата и този на сушата е 0,90м.

Денивелацията в обслужващата зона се преодолява с пет стъпала. Целият бар е покрит, с лека дървена конструкция. Носещите вертикални елементи са шест дървени колони и една централна – стоманена.

Самата барна стойка е от монолитна стоманобетонна стена, която, на долното ниво, изпълнява ролята на стена на басейна. Бар-плотът е от естествен гранит 3 см., а работните плотове при барната стойка в центъра – от армирана гладка мозайка. Отвън барът е облицован със стъклокерамика с фриз. Барните столчета ще са от хром-никелова стомана за носеща конструкция и армирана бяла мозайка за седалки.

Барът ще предлага безалкохолни напитки, шейкове, натурални сокове, коктейли, сладолед, ядки, пакетирани шоколадови изделия, готови сандвичи.

Мостът е от стоманобетонова конструкция, решен като плавна дъга без стъпала. От всички страни се оформя с бяла гладка мозайка, като само дъното е с мазилка “Сикагард” върху циментова шпакловка. Ръкохваткате е от хром-никелова стомана ф50.

Полуостровчето служи като място за почивка сред водата. На него освен екзотична зеленина в големи саксии могат да се поместят и 6-7 шезлонга. Настилката му е от каменни плочи на циментова фуга.

Детският басейн  е ситуиран в по-спокойната югоизточна част на терена, в близост до най-плиткия от басейните – този с водния бар, който може да се ползва от по-големи деца.

Детският басейн е съставен от две части – кръгла с радиус 3,00 м и описан около него полусектор с радиус 5,50 м. Нивото на водата на полусекторната част е +0,30, с 20 см по-високо от кръглия басейн /К+0,10м/. Денивелацията е използвана за преливане на водата от единия обем към другия. И двата басейна са с дълбочина 60 см. В центъра на кръглия басейн е предвидена водна гъба. По оста детски басейн – воден бар е ситуирана водна пързалка, която ще бъде доставена по каталог.

В югоизточния ъгъл на басейна е предвидена шахта за помпата за водната гъба и пързалката.

Използвани материали:

Вътре в басейна:

Изпълнението на коритото на басейните е от водоплътен бетон. След това се дооформя с водоплътна изравнителна циментова замазка. Отгоре се полага еластична полиуретанова хидроизолация с посипка от кварцов пясък, Основното покритие на басейните е от стъклокерамични плочки положени върху лепило. Само стъпалата на главните стълби, преливниците на големите кръгли басейни и седалките на барните столчета са от монолитна бяла мозайка. Мозайката ще се армира с арматурна мрежа.

Ивицата между вертикалните стени на басейна и преливната решетка, ще се изпълни със специален вид гранитогресни плочи.

Делатационните фуги се обработват, съгласно приложения, по вертикална или по хоризонтална повърхност – с водоспираща лента, заложена в бетона, пенополиетиленово въже, полиуретанова паста оцветена в бяло. При изпълнението на стъклокерамичното покритие също ще се оставят допълнителни температурни фуги 8,0/8,0 м обработени с полиуретанова паста.

Материалите извън басейна са:

Основната настилка около басейна, при бара, полуостровчето, хоризонталното и вертикално отвън оформяне на  стената на кръглите басейни, терасите към улицата, стълбите е каменни плочи 3 см от естесвен камък на циментова фуга. В двуметровата зона около басейните каменните плочи се полагат върху стоманобетонова настилка, а в останалата част – на пясъчна възглавница – 10 см.

Бяла монолитна мозайка, армирана с мрежа ф4, е използвана за оформяне на моста, кръглата площадка и стъпалата при главната стълба за подхода към басейна от северозапад, шапките на стените при детския басейн и коритото на откритите душове.

Облицовката на барната стойка отвън е каменни плочи до 0,30 м  и стъклокерамика – нагоре.

Коритото на басейна и стените на техническите помещения отвън ще се защитят с мазана хидроизолация, топлолепен воалит и защитен тухлен зид. Околовръст е предвиден и дренаж.

Стените на техническите помещения и канцеларията при бара отвътре ще се изпълнят с хидроизолация “Вандекс” върху бетонните повърхности и вароциментова мазилка с хидрофобна добавка “Церазит”.Стоманобетонните тавански плочи на техническите помещения и канцеларията при бара отгоре ще бъдат изолирани с “Вандекс”.

Повърхността под моста ще се измаже с мазилка “Сикагард” върху циментова шпакловка.

Преливният канал и компенсационната шахта се измазва от всички страни с водоплътен циментов разтвор. На дъното на преливния канал се осигурява наклон 0,5%. След това се обмазват с полиуретанова хидроизолация, която при преливния канал трябва да е непрекъснато свързана с полиуретановата хидроизолация на басейна. Делатационните фуги при преливния канал, както и фугата между него и околовръстния плочник върху ст. б. настилка се изпълняват по посочения вече по-горе начин.

Таванът на компенсационната шахта се обмазва с “Вандекс”.

Барът е покрит с дървена покривна конструкция с покритие “Бардолин”. Бар-плотът е от естествен гранит. Работните плотове са от армирана гладка мозайка. Вграденото обзавеждане е от монолитно дърво и ПДЧ-плоскости.

Осветлението в басейна е решено с прожектори за подводен монтаж по 300w и по 50w. По-мощните са използвани за ефектно осветяване на кръглите басейни, стълбите и за общо осветяване на водните обеми. По-малките очертават водния бар. Самият бар е осветен от сферични осветителни тела, окачени периферно на покривната конструкция над бар-плота. Покривната конструкция е подчертана от насочени нагоре прожектори.

Осветителни тела за парково осветление са предвидени околовръст на басейна и в центъра на полуострова.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *