Реконструкция на православен храм

Реконструкция на православен храм “Св.Спас” в с.Цегриловци, община Трън