Православни храмове

Архитектурни проекти за нови Православни храмове и реконструкции на съществуващи

Православен храм “Св. Архангел Михаил”, гр.Батак

Православен храм “Св. Архангел Михаил”в  гр.Батак Храмът е дарение от сем. Читипаховян за гр. Батак. Проектът за храма е дарение от фирма Уни-Арх и по желание на дарителите е изготвен по каноните на руската православна църква. Градоустройствена ситуация. Имотът е  ограничен от двете страни – изток и юг от подобни имоти, от север – улица […]

Православен храм “Св. Архангел Михаил”, гр.Батак Read More »

Реконструкция на храм „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”, с.Бежаново, община Луковит

С настоящия архитектурен проект, изработен от архитектурно студио „УНИ-АРХ” ООД, храмът кандидатства по програмите за Еврофинансиране. Църквата „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.Бежаново се намира в самия център на село Бежаново. Имотът е с площ 1830м2. Храмът е построен 1902г. и е един от добрите примери на следосвобожденската ни черковна архитектура. Тя притежава статут на архитектурно-строителна и

Реконструкция на храм „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”, с.Бежаново, община Луковит Read More »

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.КОЗАРСКО, общ.БРАЦИГОВО, обл.ПАЗАРДЖИК

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” в с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”. Този архитектурен проект кандидатства за отпускане на средства по Програма за подпомагане на селските райони, мярка 322. Строителството на основната част от храма е започнало през 1894г. на мястото на изгорял

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.КОЗАРСКО, общ.БРАЦИГОВО, обл.ПАЗАРДЖИК Read More »

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН”, гр.КРИЧИМ, общ.КРИЧИМ, обл.ПЛОВДИВ

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН”, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”. Храмът „Свети Безсребърници Кузма и Дамян”, гр. Кричим е енорийска трикорабна църква, базиликален тип, с една апсида. До настоящия си вид храмът е изграждан на няколко етапа: През 1879

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН”, гр.КРИЧИМ, общ.КРИЧИМ, обл.ПЛОВДИВ Read More »

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” с. ФИЛИПОВО

Настоящият проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” , с. Филипово е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”. Храмът „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” в с.Филипово е построен в края на шейсетте години на XIX в. след специалнoписмо на султан Абдул Азис от 1866 г.. Тя е енорийска трикорабна църква, базиликален тип, с една апсида. Предназначен е

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” с. ФИЛИПОВО Read More »

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТА ПАРАСКЕВА” с.САДОВО

Настоящият проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „СВЕТА ПАРАСКЕВА” с.Садово е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”. Храмът е изграден 1863г. Той притежава статут на художествена недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение”. Църквата „СВЕТА ПАРАСКЕВА”е с трикорабна композиционна схема, псевдобазилика с външни размери, заедно с камбанарията и апсидата 21,36/ 11,50м. В нея са

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТА ПАРАСКЕВА” с.САДОВО Read More »

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТА НЕДЕЛЯ”, с.САТОВЧА

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВЕТА НЕДЕЛЯ”, с. Сатовча, е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”. Храмът „Света Неделя” в с. Сатовча е енорийска трикорабна псевдобазилика, с една апсида. Храмът е построен през 1844 г, за два месеца, с доброволния труд на българи – християни и мохамедани. Външният притвор е пристроен от

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТА НЕДЕЛЯ”, с.САТОВЧА Read More »

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” с. ЪГЛЕН

Архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква: с. Ъглен проектант: Aрхитектурно студио “Уни-Арх” Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, с. ЪГЛЕН, ОБЛ. ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕНСКА ЕПАРХИЯ е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”. Църквата „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” в с. Ъглен е един от първите примери на църковно строителство след Освобождението. Завършена

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” с. ЪГЛЕН Read More »

ПРАВОСЛАВЕН ПАРАКЛИС с камбанария – с. ВАРВАРА

Настоящият архитектурен проект е изготвен като дарение за жителите на с. Варвара, област Пазарджик, от Архитектурно бюро УНИ-АРХ. Формообразуване и оформление. Сградата представлява малък храм с камбанария над западния вход- параклис, с еднопространствена планова композиция, подчинена на класическите принципи за формообразуване на подобен вид сгради. Проектирана е в духа на източноправославния канон. Предвидени са два входа

ПРАВОСЛАВЕН ПАРАКЛИС с камбанария – с. ВАРВАРА Read More »