Басейни

Архитектурно студио „Уни-Арх” проектира за вас разнообразни решения за басейни в различни архитектурни стилове и обеми, съобразени с особеностите на обкръжаващата ги среда.

Плувен комплекс в гр. ЛЯСКОВЕЦ

Плувен комплекс в гр. ЛЯСКОВЕЦ Размери – 50/21 м Басейнът е част от по-голям спортно-реакреативен комплекс. Освен басейна, като най-главен елемент, в комплекса се предвиждат още – малък детски басейн, спортни игрища за тенис, баскетбол, волейбол, минифутбол, съблекални, душове и санитарни помещения, трибуни,открито плажно пространство и др. Комплексът се намира в паркова среда встрани от

Плувен комплекс в гр. ЛЯСКОВЕЦ Read More »

Реконструкция на басейн в гр. СВОГЕ

Реконструкция на басейн в гр. СВОГЕ Предмет на архитектурния проект е реконструкция на съществуващия басейн и съблекални, които са част от градския спортен комплекс. Територията граничи от юг и изток с руслото  р.Искър, от  североизток– със стръмен планински скат, от запад с градския стадион. Теренът е с наклон в южна посока.  Съществуващият басейн е с

Реконструкция на басейн в гр. СВОГЕ Read More »

Оздравителен център и КОО гр. КАЗАНЛЪК

Оздравителен център и КОО гр. КАЗАНЛЪК Басейнът в този архитектурен проект е част от по-голям спортно-реакреативен комплекс. Освен басейна и малкия детски басейн, като най-главни елементи в комплекса, се предвиждат още – открито плажно пространство, съблекални, душове и санитарни помещения, ресторант, кафе, спортни игрища за тенис, мотел, и др. Басейните, необходимите към тях технически помещения,

Оздравителен център и КОО гр. КАЗАНЛЪК Read More »

Басейн и дневен бар към хотелски комплекс “БОРОВА ГОРА“ – гр. Пирдоп

Съществуващият хотел “Борова гора” е разположен на хълм, южно от гр.Пирдоп в местността “Борова гора”. Теренът е със силен наклон в североизточна посока. Автомобилният подход към сградата е от запад, а пешеходният – от изток. С настоящата разработка е предвидена пристройка към сградата в източна посока, която включва покрит плувен басейн и дневен бар. Връзката

Басейн и дневен бар към хотелски комплекс “БОРОВА ГОРА“ – гр. Пирдоп Read More »