„Новите дрехи” на паметника „1300 години България”

Темата на паметника-„Минало, настояще и бъдеще“ получава нова интерпретация:

Предлагаме да се запазят основните обеми на паметника и някои от скулптурните пана. Вертикалните стени ще се аранжират с модули за вертикално озеленяване, а наклонената плоскост-полиран гранит и стичаща се по нея вода, която  се събира в малка водна площ. В живописните картини, получени с разноцветна катерлива растителност ще се впишат част от оригиналните скулптурни пана. Така старият, поомръзнал ни с тежките си обеми, паметник ще се впише органично в околната паркова среда.