Индивидуална градина – с. Скравена

Площта на поземления имот е 1259 кв.м , а на озеленената площ е 703 кв.м, което общо представлява 56% от общата площ. На територията на имота има съществуваща растителност. Тя се състои от широколистно дърво – орех , който е в добро естетично и екологично състояние. Дървото ще се запази при бъдещото строителство.

Имотът граничи на запад с улица, а на север, изток и юг с други подобни имоти за нискоетажно жилищно строителство. Сградата е разположена в западната част на имота.Теренът е равен без денивилация.

Осигурени са два отделни входа – автомобилен и пешеходен, които са разположени в югозападната част  на имота откъм улицата. Пешеходният има пряка връзка с главния вход на сградата.

Дворното пространство е разположено в задната част на имота. Достъпът се осъществява по  два начина – единия периферно на сградата и другия от терасата на къщата. Алея от гранитни павета води до покрита част – кът за почивка с места за сядане и хранене. В дъното е разположен и басейн с шезлонзи. Кръгла плочопътека на затревена фуга преминава през алеята с павета и води до южната граница на парцела , където е разположена декоративна чешма.

Растителността е разположена предимно по периферията на парцела. Тя се състои от декоративни дървесно-храстови групи. Растителността предвидена за озеленяване на обекта е подбрана според нормативните изисквания и климатичните особености на района. Тя ще допринесе за подобряване на микроклимата в района.  Видовият  състав е описан в дендрологична ведомост.

Настилка  от декоративни бетонни пaвета осигуряват подхода към главния  вход на сградата намиращ се от югозападната страна на сградата и преминаването покрай сградата на юг. Връзката на къщата със задната част на двора се осъществява с алея , която е от гранитни павета с размери 10/10/10см. Плочопътека, обхождаща периферията на част от двора е от бетонни плочи на тревна фуга,от едната страна , а от другата около плочите се полага филц- несвързана настилка в определена форма. Настилката при къта за сядане и около басейна е от естествен камък – гнайс неоформен.

В югозападния ъгъл на парцела са разположени места за паркиране. Настилката за тях ще бъде от решетъчни паркинг елементи за затревяване.