Проект за детска площадка във 4 ПУИ

Проектът за Учебно-терапевтичен център се разработва съгласно изискванията на Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Учебно-терапевтичният център се състои от няколко къта с различен профил:

– пътно кръстовище

– пиратски кораб с пързалка

– локомотив

– люлка

– малка въжена пирамида

– пясъчник

В лесопарковата част се предвиждат два къта – един с дървена беседка (за по-големи деца) и един с къщичка (за по-малки). Достъпът до тях е с горски пътеки и малко дървено мостче над потока.

Запазва се изцяло съществуващата дървесна растителност. При проектирането на съоръженията оптимално са използвани даденостите на терена и съществуващата висока растителност, така че да не бъде нарушена природната хармония.

Пътно кръстовище – служи за усвояване на правилата за движение по пътищата. Снабдено е със светофари и пътни знаци. Настилката е гумирана (Floorgum), противоплъзгаща, разчертана с пътна маркировка.

Пиратски кораб с пързалка– детско съоръжение за игра за деца от 6 до 12години. Най-високата площадка е на 1,40м от терена.

Люлка – специално съоръжение за деца с двигателнии проблеми, която може да се ползува с придружител.

Малка въжена пирамида – изработена е от стоманени въжета, покрити с полиамидна оплетка. Площадката и се намира на височина 1,10 (височина на падане).

Пясъчник – предвиден е в легло с дълбочина 40 см, околовръст се изпълнява бетонов пръстен, а в четирите ъгли се разполагат дървени места за сядане. Използва се промит пясък, фракция от 0,2 до 2,0мм, Под пясъка се поставя геотекстил и 10см –чакъл, фракция >от 8,0мм. В средата на пясъчника се разполага детското съоръжение локомотив.

Около отделните кътове се предвиждат пейки, една пергола от изток, а по склона между равната площадка и горичката се разполагат няколко реда пейки, от които се наблюдават всички съоръжения.

Предложените детски съоръжения са от най-ново поколение и създават условия за развитието на двигателни умения и координация на движенията. Всички те са пригодени за ползуване от деца с увреждания. и ще се доставят от сертифицирани европейски фирми с опит в изграждането и експлоатацията на детски съоръжения.

Обърнато е специално внимание на сигурността и безопасността на децата.

Настилките под и около детските съоръжения кораб, пирамида и люлка са гумени, ударопоглъщащи, с дебелина 40мм, съответстваща на максималната височина на падане ( 1,40м при пързалката). Размерите на площадките поди около съоръженията отговарят на изискващото се минимално свободно пространство, което е различно за отделните съоръжения.

Предвидена е метална ограда с височина 1,00м, която отделя детските кътове от автомобилния път. Огрaдните елементи са също обезопасени и сертифицирани за детски площадки.

За създаване на хармонична и здравословна среда за учение и отдих на децата се предвижда озеленяване около отделните кътове. Новопроектираната растителност е разположена предимно около детската площадка. Тя е представена от иглолистна и широколистна дървесна и храстова растителност. Спазени са изискванията за подбор на растенията за детски площадки според Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Откъм едната фасада на училищната сграда се оформя кът с многогодишни цветя.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *