Индивидуална градина – гр. София

Площта на поземления имот е 783кв.м , а на озеленената площ е 512кв.м, което представлява 65% от общата площ. На територията на имота има едно съществуващо дърво –  Аbies concolor , което попада в петното на застрояване и се налага да бъде премахнато.

Сградата е разположена на западната граница на имота – калканно спрямо съседната сграда.

Поради голямата денивелация на имота теренът е оформен терасовидно. Входът на имота е откъм южната страна и най-високата част спрямо терена. Осигурени са два входа – автомобилен и пешеходен . Пешеходният има пряка връзка с главния вход на сградата. Предната част е оформена като представителната част на двора. От двете страни на алеята са разположени лехи с  цветя. От едната страна на главната алея е ситуиран и кът за пасивен отдих с водна площ с малък фонтан и места за сядане.

Задната част на двора , която е и по-голяма , съдържа две зони за почивка.  Eдната се състои  от площадка покрита с дървена пергола и маса със столове. Второто място за почивка е в долната част на двора и се състои от площадка с водна площ.

Растителността  е представена от декоративни дървесно-храстови групи , многогодишни и сезонни цветя. Растителността предвидена за озеленяване на обекта е подбрана според нормативните изисквания и климатичните особености на района. Тя ще допринесе за подобряване на микроклимата в района.  Видовият  състав е описан в дендрологична ведомост.

Терасовидния терен позволява оформянето на скални цветни кътове по наклонените части на терена.

Настилкаот декоративни бетонни павета осигурява подхода към главните  входове на сградата намиращи се от южната и северната страна на сградата . Плочопътека на затревена фуга от бетонни плочи свързва отделните зони в задната част на двора. Гранитни павета са предвидени за мястото на паркиране на автомобила и при площадката с перголата.