Ландшафтен проект за индивидуална градина – община Трън

Имотът е разположен в планинска местност до гора от иглолистна растителност. Затова целта на настоящия ландшафтен проект е да запази максимално естествената среда и терен на имота. Теренът е със значителна денивелация (около 15%) в северозападна посока. Наклонът на терена като цяло се запазва, насипване се налага само на отделни места. Основният подход към сградата е автомобилен. Той е в югозападната част на имота. Второстепенен е пешеходния подход, който е в пейзажен стил. Пешеходният има пряка връзка с главния вход на сградата.

Композиция

Пред главния вход на сградата се оформя обръщало под формата на  кръг. В средата е разположена зелена площ с цветя във формата на кръг. В центъра на тази зелена площ е разположен фонтан. По този начин се акцентира представителната част на двора. Около автомобилното обръщало се оформя кръгла обиколна алея с ширина 150см. За преодоляване на денивелацията се оформя скат и стъпала в северна и западна посока. Скатът е оформен с почвопокривни храсти. Връзката между входа на имота и кръглата алея става посредством  пейзажна алея и стъпала. На юг се налага терасиране на три нива на терена само до сградата, чрез подпорни стени. Оформя се с растителност. Връзката между гаража и задната част на двора се осъществява чрез стълби и площадки. В южната част още се оформя и кът за почивка с пергола и пейка. За целта терена се подравнява само в тази част. До мястото се стига със стъпала и плочопътеки . В източната част на имота е разположено барбекю. Теренът, в горната част около къщата, е подравнен на ниво тераса. Подпорна стена с височина 100см  слага границата на равната част. След нея теренът плавно преминава в естествения такъв. По периферията се оформят плочопътеки от естествен камък, които свързват отделните части в имота. Стъпалата, които се налагат на отделни места, са вписани в терена и се оформят от камък или от дървени греди и филц.

Растителност

Растителността е разположена по периферията.  Тя е представена от декоративни дървесно-храстови групи, многогодишни цъфтящи цветя, почвопокривни храсти. Растителността предвидена за озеленяване на обекта е подбрана според нормативните изисквания и климатичните особености на района. Тя ще допринесе за подобряване на микроклимата в района.