РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТА НЕДЕЛЯ”, с.САТОВЧА

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВЕТА НЕДЕЛЯ”, с. Сатовча, е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът „Света Неделя” в с. Сатовча е енорийска трикорабна псевдобазилика, с една апсида.

Храмът е построен през 1844 г, за два месеца, с доброволния труд на българи – християни и мохамедани.

Външният притвор е пристроен от запад през 1912 г. В началото на 70-те години на миналия век, по главната ос на храма от запад, е издигната и камбанарията.

Църковният имот е разположен в югоизточната част на с. Сатовча. Ъглово разположен, граничи с три улици от локалната улична мрежа. Улиците са по южната, източната и северната граници на парцела. По регулационната линия от запад са разположени имоти с нискоетажно жилищно застрояване.

Сградата е ситуирана в южната половина на имота, където са оформени няколко алеи и скромно озеленяване. Северната половина на имота представлява овощна градина. Между сградата и западната и източната регулационни линия остават тесни ивици с тревна покривка.

Влизането в църквата става през две врати. Главният вход е от запад, през царските врата. Основно, обаче, се използва южният вход. Към него е ориентирана и главната алея.

Камбанарията е построена по главната ос на храма от запад. Тя е четириъгълна призма завършваща с корниз и увенчана с купол. На почти равни разстояния по височина тя е пресечена с още два по-семпли бетонови корниза, отговарящи на двете вътрешни стоманобетонови плочи. В зоната на камбаните, над билото на църквата, са отворени четири широки арковидни отвора – по един на всяка стена. В средната си част камбанарията е масивна, прорязана от отворите на три тесни арковидни прозореца. В долната част, от запад, е оставена висока арка, затворена с метална врата. Това е главният вход в храма, използващ се при големите християнски празници. Цялата камбанария е измазана с вароциментова мазилка и бяла фасадна боя.

Екстериорътна сградата е решен с прости геометрични форми. Извън основния паралелепипед са издадени обемите на камбанарията – по оста на сградата от запад, двете симетрични пристройки от северната и южната й страни, а на изток е изпъкнал полуцилиндърът на олтарната апсида.

Покривът на храма е основно двускатен, като на изток, към апсидата е обърнат неголям трети скат. Основният корниз върху дебелия каменен зид е получен от наддаването на два реда дебели каменни плочи от пясъчник. В останалата част корнизът е бетонен. Корнизите продължават и при фронтоните на източната и западна фасади. Прозорците по южната фасада са с арковиден завършек постигнат с единични тухли, а тези по северната са правоъгълни. Двете входни врати в сградата са с каменна рамка с леко обогатен детайл.

С настоящия архитектурен проект за реконструкция и ремонт се цели възстановяване на сградата във вид годен за експлоатация и максимално близък до оригиналния.

Екипът на архитектурно студио”УНИ-АРХ”, състоящ се от архитекти, инженери, реставратори, ландшафтен архитект предлага решения за укрепване на конструктивни елементи, загубили своята носимоспособност, за подмяна на амортизирани материали по интериора и екстериора с нови или ремонт на съществуващите. Всичко това се прави без да се променят пространствени параметри на сградата. По никакъв начин не се засяга украсата на храма, иконостаса и иконите. Реставрационната работа по художествената украса е предмет на следващ етап по възстановяването на храма.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *