Administrator

Сграда с магазин

Сграда с магазини – кв.79, м.Витоша ВЕЦ Симеоново, гр. София Имотът е ъглов, тангиращ на две пресичащи се улици от североизток и югоизток. Петното за застрояване е свободностоящо,  като всички ограничаващи застроителни линии отстоят по на 3м от регулационните линии. В представения проект, сградата се разполага изцяло зад изискуемите застроителни линии. Балконите и еркерите към […]

Сграда с магазин Read More »

Жилищна сграда в село Говедарци

Двуфамилна жилищна сграда в с.Говедарци,общ.гр.Самоков В представения архитектурен проект, сградата се разполага изцяло зад изискуемите застроителни линии, съгласно чл.31, ал.5 от ЗУТ. Балконите и еркерите към уличните регулационни линии и тези към страничните са в рамките на регламентираните от НаредбаN7за ПНУТ и не превишават 1,50м. Обемът на сградата изцяло се вписва в разрешените рамки съгласно

Жилищна сграда в село Говедарци Read More »

Интериорът на спалнята – философия и естетика – част I

Едва ли има друго помещение в интериора на жилището, така устойчиво свързано с думата „тайна”. Мястото за сън се закътва от външни погледи – при това не само от чужди, но и от своите близки хора, и даже погледа на любимия човек, в известна степен, за спящия е нежелателен. Защо това е така? Причините са

Интериорът на спалнята – философия и естетика – част I Read More »

SPA Хотел гр. Ракитово

Според архитектурния проект сградата е разположена върху мястото на существуващия санаториум, като по този начин се засяга по-малка част от околната растителност. Главният подход към комплекса е от север, но е предвиден и допълнителен достъп от изток. Обемно-пространственото решение на комплекса е подчинено на  една подчертана ос  север-юг, определяща ориентацията към доброто изложение и планината.

SPA Хотел гр. Ракитово Read More »

Туристическо селище „Света Варвара”

Обект на този архитектурен проект е изграждането на хотелска сграда и СПА център към съществуващия комплекс туристическо селище Света „Варвара” в с. Варвара, общ. Септември. Пристройката на нови обеми се осъществява в посока югозапад и северозапад, като се запазва тази част от съществуващите сгради, която е в по-добро конструктивно състояние. Така, на северозапад, сградата „излиза”

Туристическо селище „Света Варвара” Read More »

Хотел „Даунтаун” гр. София

Хотел “Даунтаун” на бул.В.левски в гр.София е впечатляваща ъглова сграда с пластично решени обеми, богати облицовки и изискан детайл, издържана в духа на централно-европейските хотели. Фасадата е еклектична с умело съчетани класичестични и ренесансови елементи със съвременни материали. Уникалния интериорен дизайн на фоайето и ресторанта е резултат на хармонично съчетание на материалите: топлината на дървото, 

Хотел „Даунтаун” гр. София Read More »