Туристическо селище „Света Варвара”

Обект на този архитектурен проект е изграждането на хотелска сграда и СПА център към съществуващия комплекс туристическо селище Света „Варвара” в с. Варвара, общ. Септември. Пристройката на нови обеми се осъществява в посока югозапад и северозапад, като се запазва тази част от съществуващите сгради, която е в по-добро конструктивно състояние. Така, на северозапад, сградата „излиза” в непосредствена близост или на самата улична регулационна линия. На югозапад, допълващото застрояване тангира съществуващата масивна ограда по страничната регулационна линия.

Хотелската сграда е решена е на четири нива – партер, поел цялата обслужваща функция и три жилищни етажа. Сградата е проектирана да отговаря на съвременните изискванияза изграждане на достъпна среда.

Главният вход на хотела е от улицата – от северозапад. Попада се в просторно фоайе, “отворено” към вътрешния южен двор на комплекса. Рецепцията и лоби-барът са ситуирани по диагонал срещу главния вход. На югозапад е разположен СПА-центърът, а на югоизток и изток ресторантът и ресторантската кухня. Вертикалните комуникации, между етажите, се осъществяват посредством главното стълбище и панорамен асансьор, достъпни от главното фоайе.

Рецепцията, заема възлово място в планировката на партера, с добра видимост към основните зони и подходи. Тя се състои от фронт-офис и помощно помещение, което може да бъде използвано като багажно и сейф. Лоби-барът е решен като продължение на рецепцията и е отделен от нея посредством стъклена преграда. Към него също има предвидено помощно помещение.

От фоайето непосредствено са достъпни основния ресторант, СПА центъра, горните жилищни етажи и неголям офис за администрацията. Санитарните възли са разположени така, че да обслужват еднакво удобно главното фоайе и ресторанта.

Основният ресторант е със 110 места и е с национална и европейска кухня. Правоъгълната в план зала на ресторанта е получена от запазената съществуваща постройка и разширение на обемите в югозападна и северозападна посока. Достъп до залата има както от главното фоайе, така и откъм вътрешния двор. Витрините са заложени плъзгащи се, за да може границата между вътрешните и външни покрити пространства да бъде по-малко забележима при използването им през летните месеци.

Барът към ресторантската зала се използва и за „мокър” бюфет.

Кухнята се състои от следните помещения: сервитьорски офис, топла кухня, 3 подготовки, миялно зала, помещение за отпадъци, ниша за дезинфекция яйца, склад зеленчуци, склад сухи продукти и склад напитки. Битовите помещения за кухненския персонал са разположени непосредствено до стопанския вход към кухнята. Кухнята се зарежда откъм уличния паркинг посредством платформа за по-удобно товарене и разтоварване.

СПА-центърът е организиран в западната част на партерния етаж. Основният достъп до него е от главното фоайе. Предвидена е възможност за достъп и от жилищните етажи, без да се минава през приемната част на хотела, посредством вита стълба от втория етаж.

СПА-центърът е захранен с минерална вода. Той се състои от покрит басейн, сауна и парна баня, достъпни откъм помещението на басейна. В непосредствена близост, но сепарирани по отделен коридор са една масажна кабина и две кабини за мокри процедури. Обслужващи помещения на СПА-центъра са съблекални за мъже и жени, всяка с отделни санитарни възли и душ-кабини, санитарен възел към помещението с басейна, и помещение за чистачка.

Залата на покритият басейн е богато остъклена на юг, към вътрешния двор, където е проектиран открит басейн. Двата басейна са свързани и е възможно преминаване от единия в другия без да се излиза от водата. За правилното функциониране на басейните са предвидени компенсаторно и помпено-филтърно помещения.

В тази част на плана са ситуирани още лекарски кабинет и помещение за охрана.

Етажите над партерно ниво са изцяло жилищни.

Почти всички хотелски единици имат добра гледка (към планината или реката) и благоприятно изложение. Всички са с просторни тераси. Решени са на ос 3,90м. Като параметри и предвидено обзавеждане отговарят на съвременните изисквания за 4 звезди.

Стаите за двама обитатели се състоят от антре, отворено към стаята, стая, богато остъклена към тераса и баня. Меката мебел в стаята е разтегателно канапе, позволяващо, при необходимост, в двойната стая да се засели семейство с малки деца. Баните са обзаведени,освен с вана и с душ-кабина. Терасите са просторни, частично покрити с дървени перголи.

Апартаментите са проектирани на две оси. Състоят се от антре, дневна, спалня, баня и тераса. В някои от апартаментите е предвидена втора баня и кухненски бокс.

На всеки етаж е предвиден неголям камериерски офис, състоящ се от три помещения – общо помещение с плот-маса и рафтове за чисто бельо, помещение за използвано бельо и баня с тоалетна чиния, душ и двойна мивка.

Освен главната евакуационна стълба (която е стоманобетонна, отделена от етажните обеми с тухлени стени 25 см и димоуплътнени самозатварящи се врати) е предвидена и външна евакуационна стълба (стоманобетонна), задънваща хотелския коридор в североизточна посока.

 

На втория етаж, на К+3,50 (първи жилищен), са разположени 2 апартамента и 7 стаи за двама обитатели. Стаите „излизат” на обширни тераси, които са покрив на едноетажните обеми. В западната част на плана, е ситуирана фитнес-залата с изход на открита тераса. Покрай фитнес-залата минава коридор, свързващ нея и жилищните етажи директно със СПА-центъра.

Въпреки терасовидното прибиране на обемите по вертикала, На третия етаж, на К+6,45 са поместени също 2 апартамента и 7 стаи за двама обитатели с аналогично разпределение като това от по-долното ниво. На четвъртия(терасовиден) етаж, К+9,40, хотелските единици са 7. От тях 3 апартамента и 4 стаи за двама обитатели. На К +12,35, в така оформената кула, е машинното помещение за асансьора.

В архитектурния проект са приложени следните решения за достъпност:

Предвидени са 3 паркоместа за хора с увреждания, с ширина по 3,60м.

Рампата за достъп до главния вход на сградата, с настилка от релефен гранитогрес, е с наклон 5% и светла ширина 120 см. Стоманеният парапет към нея е с двойна ръкохватка.

Площадката пред главния вход е с ширина 165см и дължина 495 см. Входните врати са със светла ширина > на 100 см.

Котата на партерния етаж е проектирана еднаква с котата на съществуващата сграда. Така, по цялото ниво на етажа няма денивелация – стъпала и рампи. Този принцип е спазен и при всички жилищни етажи, както, и при излизане от сградата към вътрешния двор.

Достъпът до горните етажи за хора с увреждания се осъществява основно с асансьора.

Главната стълба е с ширина на рамената 120 см. Предвидената настилка е гранитогресни стъпала с релефна повърхност.

Плотът на рецепцията е проектиран на две нива – с h= 75 см (за хора в инвалидна количка) и h=110 см.

На партерно ниво има предвидено едно достъпно санитарно-хигиенно помещение, групирано със санитарните възли за общо ползване.

Вратите на партерно ниво, за достъп от гостите на хотела са с ширина > на 90 см. Вратите по жилищните етажи са както следва: входни – 100 см, към спални – 90 см, в бани – 85 см.

На първия жилищен етаж е предвидена една хотелската стая за хора с увреждания. Тя е обзаведена за двама души (човек с увреждане и придружител). Вратата на банята в е с ширина 90 см., като самата баня е оборудвана като достъпна.

Материали и изпълнение

Конструктивната система е със стоманобетонни носещи конструктивни елементи – колони, рамки, шайби, етажни плочи и покривна плоча и греди само в някои определени моменти.

Фундирането се осъществява с ивични и единични фундаменти, свързани с рандбалки.

Всички стълбища в обекта са стоманобетонни.

Външните ограждащи стени са 25 см тухла плюс 8 см облицовка от експандиран пенополистирол, микрофибърна мрежа, тераколова шпакловка и силиконова мазилка.

Вътрешните стени са също тухлени. Гипсокартонни стени с пълнеж от каменна вата са използвани при затваряне на инсталационните шахти (влагоустойчив гипсокартон) и като звукоизолация при главното стълбище.

Всички врати по пътищата за евакуация от сградите са димоуплътнени с граница на пожароустойчивост 45 мин., с брави антипаник.

Вратите на техническите помещения / бойлерни, ел.табла, машинни асансьори./ ще се изпълнят метални, с пълнеж от 4см каменна вата.

Топлоизолации:

  • 10см екструдиран пенополистирол – по покриви, под еркери, по тераси върху отопляеми помещения,
  • 5см екструдиран пенополистирол по пода на първия етаж(партера).
  • 2см експандиран пенополистирол – под тераси и ивица от 50/2см екструдиран пенополистирол по тераси.
  • 5см екструдиран пенополистирол по външните стени и под дъното на басейните;
  • 5 см каменна вата в окачения таван от гипсокартон над басейна.
  • 8 см експандиран пенополистирол по всички външни стени.

Хидроизолации:

– два слоя рулонна битумна хидроизолация, горната, от които с посипка за плоските неизползваеми покриви;

– два слоя битумна хидроизолация, горната, от които с посипка и във вид на керемиди за скатните покриви;

-рулонна хидроизолация 1 слой – на покривите на долълващото застрояване, под керемидите.

– рулонна хидроизолация 2 слоя – външно по ограждащите стени на басейни и компенсатърно-филтърно помещение.

– мазана хидроизолация Вандекс Супер – вътрешно по стените на компенсационния резервоар на басейните.

Шумоизолации:

Предвижда се шумоизолация с каменна вата 5см и гипсокартон по тавана на целия партерен етаж и по стената на стълбището към жилищната стая .

Алтернативни енергийни източници

С цел намаляване енергопотреблението от традиционните енергийни източници, в проекта е предвидено използването енергията от минералната вода и слънчевата енергия (посредством 10 бр. слънчеви колектори) за подгряване на бойлера за битови нужди.

Екстериорното оформление на сградите е в духа на съвременната архитектура. Фасадните плоскости са третирани лаконично, преобладават хоризонталните членения. Обемите са решени в прости геометрични форми. Покривите, основно, са плоски.Прозоречните витрини са до пода, парапетите по терасите – стъклени. Използваните материали са подобни на материалите от съществуващите сгради в комплекса – каменни и дървени облицовки, бяла фасадна силиконова мазилка, дървени перголи, козирки и решетки.

Всички дървени елементи, изложени на атмосферно влияние ще се хидрофобизират и обработят с фунгициди и инсектициди.

РЗП – 2490,00 м2

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *