Ваканционен комплекс „Даунтаун” в гр. Банско

Проектът Ваканционен комплекс “Даунтаун” в гр. Банско включва ХотелКултурно-информационен, спортен и SPA център и Апартаментни жилищни сгради. Основните принципи залегнали в градоустройствената композици са следните:

 • съобразяване в максимална степен с природните дадености на местността – гледката към планината, благоприятните изложения, река “Глазне” и подходите към терена;
 • ситуиране на хотелската сграда и полифункционалния културно-спортен център в североизточната част на терена с оглед на максимално удобен автомобилен и пешеходен подход и освобождаване на останалата територия за жилищна застройка;
 • разполагане на застройката, така че да се осигури благоприятно изложение с панорама към планината на почти всички жилища в хотелската и апартаментните сгради.

Обемно-пространственото решение на комплекса е подчинено на една подчертана ос – североизток-югозапад, определяща ориентацията към планината.
Хотелската сграда е централен елемент в ансамбъла. В нея се пресичат главната и второстепенните оси на композиционното решение. Със своята подковообразна форма тя задава рамката на целия комплекс. Самата “подкова” е леко асиметрична, с по-късо южно рамо, което я отваря повече в южна посока и подчертава предпочитаната ориентация към връх “Тодорка”.

Северно от хотелската сграда, в една обемна композиция с нея е решен културно-информационния, спортен и SPA център. Тук са обединени всички културно-информационни, обслужващи и търговски функции, и спорта. Те са отделени от функциите на хотела и съществуват самостоятелно. В същото време са в непосредствена близост и удобни за ползване от гостите на хотела.

Разполагането на културно-информационния, спортен и SPA център в северната част на терена го прави удобно достъпен за външни посетители от града с автомобили и пешеходно – по планираната за изграждане пешеходна връзка през реката точно в този пункт.
Съсредоточаването на шумните функции в тази зона освобождава цялата останала територия за жилищна функция и паркова среда.
Хотелската сграда служи като бариера между двете зони.

Югозападната половина на терена е отделена за строителство на жилищни апартаментни сгради. Сградите са разположени паралелно на границите на терена в две вериги редово застрояване. Застройката по северозападната граница е по-висока, а тази по югоизточната “разкъсана” и с един етаж по-ниска. Това помага за отваряне на обемно-пространствената композиция и в тази част на терена към благоприятните гледки и изложения. Транспортното обслужване на жилищните сгради е от локална улица от югозапад.

Основният подход към комплекса е от изток. Планиран е неголям предвходен площад, достатъчен за да се организира автомобилният подход към хотела със спиране под козирката пред главния вход, подходът към подземния паркинг,към полифункционалния център и ресторанта.
Транспортното обслужване на апартаментните хотелски сгради става с алея с усилена настилка за автомобилно движение, която има изход както към основната панорамна улица покрай река „Глазне”, така и към локалната улица на югозапад.

Спазени са необходимите отстояния на сградите от вътрешните регулационни линии, както и необходимите отстояния между самите сгради.

Хотелът е решен на следните нива – сутерен, партер, три нормални етажа, един мансарден и един подпокривен. На партерния етаж са разположени приемните и обслужващи помещения. Всички други надземни етажи са жилищни.

Входът в хотела е по второстепенната ос – изток-запад. Попада се в просторно фоайе, разделено на кътове, планировъчно и по нива, “отворено” към вътрешния хотелски южен двор. Непосредствено след главния вход е приемната зона с рецепцията. В противоположния край е лоби-барът, а в средата, централното място е отделено за зимна градина с кът с камина.

По централната ос на комплекса е разположен основния вертикален комуникационен възел, състоящ се от стълбище, три асансьора за посетители и един камериерски. В югоизточното крило се разполага второстепенния комуникационен възел, състоящ се от стълбище /поместено в кулата/ и два асансьора. Единият от тях обслужва жилищните етажи от ниво партер нагоре, а другият преодолява само едно ниво – от сутерен до партер. Двете стълбища са с директен излаз навън и се ползват и като евакуационни. Освен тях са предвидени и две открити евакуационни стълбища в двата южни края на „подковата”, които извеждат в двора.
Рецепцията, заема възлово място в планировката на партера, с добра видимост към основните зони и подходи. Тя включва: офис със санитарен възел, багажно, сейф, и change, оформен като самостоятелно помещение, защитен с бронирани стъкла.
От фоайето непосредствено са достъпни: основен ресторант, италиански ресторант, лоби-бар, пиано-бар. Осигурена е връзка с полифункционалната зала, културно-информационния, спортен и СПА център.

Основният ресторант е със 190 места и е с национална и европейска кухня. Разположен е в южното крило по целия фронт на улицата, а на югозапад “излиза” на тераса, с барбекю. Решен е на две полунива: на К+0, 00 и на К+0,60. Самостоятелният вход към ресторанта и казиното е от предвходния площад, непосредствено до кулата.

Италианският ресторант е с 62 места и е достъпен откъм фоайето /до рецепцията/. Той „излиза” на открита тераса към вътрешния двор на комплекса. Двата ресторанта се обслужват от общи кухня и сервитьорски офис. Кухнята се състои от следните помещения: 4 подготовки, топла кухня, миялно зала, миялно кухня, помещение отпадъци, два асансьора и служебна стълба. Складовете, приемното и сладкарската кухня се разполагат на сутеренно ниво.

Към хотелската част е предвиден отделен асансьор за румсървиз, който излиза на партерно ниво в непосредствена близост до топлата кухня и „мокрия” бюфет на ресторанта.

В другото крило на сградата, на ниво партер, К-1,00м, е разположен “PUB”с 90 места. Към него е предвидена кухня, с миално зала. Зареждането и складовете са на сутеренно ниво, достъпно чрез асансьор и служебна стълба. От залата на “PUB”се излиза на открита тераса в двора с барбекю.

Срещу “PUB”а, на същото ниво се разполага пиано-бар с 64 места. Той се отваря към „лоби-бара” с врати хармоника. „Лоби-бара”и“PUB”а се обслужват от общо помещение за подготовка, асансьор и стълба. Зареждането им става от сутеренно ниво.
В централната част на фоайето се разполага „зимна градина”, към която е оформен кът с камина. Зимната градина е разположена по главната ос на хотела и е ориентирана към вътрешния двор.

На това ниво се разполагат също помещения за информационен център и резервации, бизнес–център, 5 бутика, заседателна зала, зала електронни игри.

В най-южния край на „подковата” е ситуирана детската градина. Тя е с възможност да се обособят три възрастови групи с отделни помещения и санитарни възли към всяка от тях. Всички помещения се отварят към покрита южна тераса и открита детска площадка.

В четирите по-горни хотелски нива са разположени хотелските единици. Всички хотелски единици, без изключения, имат благоприятно изложение и панорама към планината. Те са решени на ос 4,20 м. Като параметри отговарят на съвременните изисквания за пет звезди. Апартаментите са решени на две оси – с дневна стая и спалня и разделени баня и санитарен възел. Основната част от тях е разположена на последното ниво на хотела, където панорамата е най-добра.

Служебните стаи заемат фронта със северозападна и северна ориентация на последните две нива.
На всеки етаж се предвижда камериерски офис със санитарен възел, склад и провод за използвано бельо. Към него се отваря и камериерския асансьор.

Хотелската част се обслужва и от самостоятелен асансьор за румсървиз, който контактува на партерно ниво директно с топлата кухня и мокрия бюфет.
Културно-информационен, спортен и SPA център, както тракта с административното обслужване заемат североизточната част на комплекса.
Основният вход е откъм предвходния площад. В дясно от него е служебният вход за персонала. Фоайето пред полифункционалната зала /К=-1,00м/ е свързано с лоби бара на хотела и спортната част. Полифункционалната зала е за 300 човека и е с възможност за разделяне на две по-малки зали чрез звукоизолирана врата-хармоника. За всяка част се предвиждат по две врати с брави антипаник. Подът е равен, светлата височина до окачения акустичен таван е 6,34м. Към залата се предвижда склад, с възможност за зареждане от към външната рампа и апаратна, от която по вътрешна стълба са достъпни кабини за симултантен превод, апаратна и склад на второ ниво /К+2,05/.
Във фоайето пред залата се разполага санитарен възел.

Спортния и SPA център се разполагат на същото ниво /К-1,00м/.
Те разполагат със собствена рецепция, която разпределя посетителите към басейна и SPA центъра.
В покритият басейн се предвиждат три водни площи: спортен басейн с размери 12,5/25м, атрактивен басейн с водни пързалки и атракции, и детски басейн. Помещението на басейните е богато остъклено в посока запад и югозапад и “излиза” на открита тераса-солариум, на която е ситуирано барбекю.

Между басейна и SPA центъра се разполагат съблекалните с душовите помещения, които обслужват двата сектора.
В най-североизточната част на комплекса се развива SPA центъра. На партерно ниво се предвиждат мокрите процедури: руска баня, финска сауна, две парни бани, турска баня, инфрачервена сауна, помещение за почивка, контрастен басейн, душове, сан. възел, помещение за персонал и складове.
На второ ниво, се предвиждат фитнес-зала, зала йога и аеробика, масажни кабинети 14 бр., 2солариума, стая дует, душ „виши”, стая персонал, склад, фризьорски и козметичен салони, лекар, зъболекар, манипулационна. Двете нива на спортния и SPA център се обслужват от отделна стълба и имат връзка и на второ ниво с хотелската част.
Над полифункционалната зала е разположена хотелската администрация. За нея е предвиден отделен комуникационен възел, включващ стълбище и асансьор и отделен вход на партерно ниво. Предвидени са кабинети за ръководния и обслужващ персонал, заседателна зала, архиви, склад, стая за охраната, апаратни стаи и жилищни стаи за персонал.

Подземното ниво на комплекса е разположено под хотелската, полифункционалната сгради, двора на хотела и частично под двора на апартаментните сгради. Достъпът става по двупътна права автомобилна рампа, тръгваща от предвходния площад и еднопътна рампа в другия край на комплекса, поемаща автомобилите от жилищните сгради.
Тук се намират: подземен паркинг с 250 паркоместа и стопански двор за зареждане на хотела,казино, складовата част на топлите кухни към ресторантите, всички битови помещения за обслужващия персонал, всички технически помещения на хотела като: машинни на асансьорите, ОВ помещения, перален блок, трафопост, техническите помещения на басейните, помещение за вакуумагрегатите, хладилни камери за отпадъци, котелно, генераторно помещение и др.
Подземният етаж е развит на няколко нива, следвайки денивелацията на терена. Отделните нива се свързват с вътрешни рампи. Външните рампи са с наклони 10% и 13,6%, покритието е щампован полимерен бетон, в който е предвидено вградено подово отопление.
Проектирана е спринклерна инсталация на тавана на подземния гараж.

Апартаментните жилищни сгради са 15 на брой, свързани редово в три групи. Предложени са три основни типа сгради – с по 3, 4, 5и 6 апартамента на етаж. Преобладаващият тип, приложен 11 пъти, с изменения според конкретната ситуация, е този с по 3 апартамента на етаж. Това решение осигурява добър комфорт на обитаване поради по-малкия брой обитатели на едно стълбище и поради възможността всички жилища да получат благоприятна ориентация. Освен това дълбочината на застрояване е не-голяма и позволява разполагането на двуредова застройка при спазване на нормативните отстояния и при “най-притеснените” участъци.

Другите два типа сгради, със съответните изменения според конкретното място, са използвани по два пъти.
Югоизточната редица, състояща се от две групи е с един етаж по-ниска.

Вертикалните комуникации на всяка сграда се състоят от стълбищна клетка, един пътнически и един камериерски асансьор.

 • Партерният етаж на сградите най-близо до хотела и излизащи на главната улица е зает от обекти за обществено обслужване, както следва:
 • ски-гардероб за нуждите на гостите на комплекса и за външни клиенти, разположен на първия(партерен) етаж и в сутерена;
 • магазин за спортни принадлежности – с търговска зала на първия етаж и склад в сутерена ;
 • бистро с китайска кухня – с бар, ресторантска зала, миялно помещение зала и тоалетни за клиенти на първия етаж; топла кухня с подготовки за месо, риба и зеленчуци, дезинфекция яйца, склад зеленчуци, склад сухи продукти и битови персонал в сутерена; Връзката между двете нива се осъществява с кухненски асансьор и служебна стълба. Зареждането на кухнята става през сутеренното ниво, където е осигурена връзка с топлата и сладкарската кухни на основния ресторант. Изнасянето на кухненските отпадъци става в херметически затворени контейнери също през сутерена до хладилната камера за отпадъци в сутерена на основната сграда.
 • шест магазина, състоящи се от търговска зала санитарен възел и склад.

В първите (партерни) етажи на останалите апартаментни хотелски сгради са разположени жилища, които имат възможност за излизане на терена на собствено дворче.

Всички надземни етажи на апартаментните хотелски сгради са решени като жилищни. Апартаментите са 2-стайни, 3-стайни и 4-стайни. Състоят се от входно антре, дневна стая с кухненски бокс, тераса и една или повече спални стаи. При жилища с повече от една спални стаи се предвижда втора баня.

В подпокривните нива на сградите от северозападната верига са предложени мезонетни жилища.
Над стълбищните клетки в подпокривните пространства на някои от сградите са вместени чилърни помещения. На фасадата са оставени големи отвори за осигуряване нормален достъп на пресен въздух към чилърите. На отворите се монтират дървени решетки и алуминиеви жалузи.
Почти всички жилища, с малки изключения, имат гледка към планината.

Сутеренните нива на почти всички сгради са свързани помежду си с общ коридор, а през подземния гараж са свързани и с основната хотелска сграда. Това осигурява по-добро функциониране на целия комплекс като единен организъм. Достъпът на персонала до сградите от основния административен вход и битовите помещения за персонал става на закрито. Улеснено е техническото и инсталационно обслужване на сградите.
Денивелацията между отделните сутеренни нива се преодолява с рампи.
В сутерена на всяка сграда има предвидено помещение за камериерки, състоящо се от общо помещение, баня, склад за чисто и склад за използвано бельо, а също и две машинни помещения за двата асансьора. Асансьорът за камериерки има спирка в сутерена, а пътническия е с първа спирка на К±0,00.
По-голямата част от площите, на това ниво, в сградите в близост до основната хотелска сграда са заети от помещения за почивка на персонал, който не е на смяна в момента.

В три от сградите има котелни помещения.
На сутеренно ниво са и помещенията за вакуумните агрегати, обезпечаващи системата за вакуумно почистване на всички помещения в сградите.
Гостите на тази част от хотелския комплекс ще паркират своите автомобили в общия подземен паркинг на комплекса, осигуряващ 250 паркоместа. Вертикалната връзка между сутеренното ниво и терена се осъществява със стоманобетонова стълба и товаропътнически пневматичен асансьор. Кабината на асансьора е достатъчно голяма, за да побира няколко човека с колички за багаж.

Конструктивната система, по която са проектирани апартаментните хотелски сгради е със стоманобетонни носещи конструктивни елементи – греди и колони, етажни плочи и покривна плоча. Фундирането се осъществява с обща фундаментна плоча. Всички стълбища в обекта са стоманобетонни. Външните ограждащи стени са 25 см тухла плюс 5 см облицовка от експандиран пенополистирол. Вътрешните стени са също тухлени. Гипсокартонни стени с пълнеж от 5 см каменна вата са използвани при затваряне на инсталационните шахти (влагоустойчив гипсокартон) и като звукоизолация при стълбища и асансьори.
Калканните стени по конструктивните фуги между сградите са решени като брандмауери, а общия коридор в сутерена е сепариран със стоманени димоуплътнени врати, с пълнеж от каменна вата, с граница на пожароустойчивост 72 мин..Всички врати по пътищата за евакуация от сградите са димоуплътнени с граница на пожароустойчивост 45 мин..

Материали и изпълнение

Конструктивната система е със стоманобетонни носещи конструктивни елементи – греди и колони, рамки, шайби, етажни плочи и покривна плоча.
Фундирането се осъществява с обща фундаментна плоча.
Всички стълбища в обекта са стоманобетонни.

Зидарии:
Външните ограждащи стени са 25 см тухла плюс 5 см облицовка от експандиран пенополистирол, микрофибърна мрежа , тераколова шпакловка и силиконова мазилка.
Вътрешните стени са също тухлени. Гипсокартонни стени с пълнеж от 5 см каменна вата са използвани при затваряне на инсталационните шахти (влагоустойчив гипсокартон) и като звукоизолация при стълбища и асансьри.

Дограма:
Всички врати по пътищата за евакуация от сградите са димоуплътнени с граница на пожароустойчивост 45 мин., с брави антипаник.

Топлоизолации:

 • 9см експандиран пенополистирол – по покриви, под еркери, по тераси върху отопляеми помещения,
 • 15см каменна вата при студени покриви.
 • 5см експандиран пенополистирол по тавана на сутерена
 • 2см експандиран пенополистирол – под тераси и ивица от 50/2см екструдиран пенополистирол на тераси.
 • 3см екструдиран пенополистирол – на пода на помещенията в сутерена
 • 5см екструдиран пенополистирол по външните стени на сутерена, под подовото отопление в басейна, СПА центъра и външните рампи;
 • 5 см експандиран пенополистирол по всички външни стени.

Хидроизолации:

-рулонна хидроизолация 1 слой – на покривите под керемидите
– рулонна хидроизолация 2 слоя – външно по ограждащите стени на подземното ниво
– рулонна хидроизолация 2 слоя – над подложния бетон;
– мазана хидроизолация Вандекс Супер – вътрешно по оградните стени на подземното ниво и по стените на компенсационните резервоари на басейните.

По всички конструктивни фуги се предвиждат водоспиращи ленти и разширяващ се уплътнител.
В интериора делатационните фуги / хоризонтални и вертикални / ще се оформят с метални лайсни.

Шумоизолации:
Предвижда се шумоизолация с каменна вата 5см и гипсокартон по тавана на целия партерен етаж, по тавана на казиното, по стените на стълбища и асансьори, по тавана и стените на генераторното помещение в сутерена, и частично по тавана на басейна / в зоната в която се разполагат хотелски стаи върху него. По тавана на полифункционалната зала се предвижда каменна вата 10см и акустичен окачен таван.

Екстериорното оформление на сградите е в духа на местната архитектура. Покривите са скатни. Използвани са козирки с керемиди над първия етаж и покриви с отстъпи на няколко нива при оформяне силуета на сградите. Олуците и водосточните тръби са PVC. Предвижда се подгряване на водосточните тръби и олуците.
По фасадите са използвани каменни и дървени облицовки и фасадна силиконова мазилка. Балконските парапети са дървени – ажурни и плътни. Всички дървени елементи, изложени на атмосферно влияние ще се хидрофобизират и обработят с фунгициди и инсектициди.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *