Хотелски комплекс “Маджестик”

Хотелски комплекс “Маджестик” се намира в северната част на курорта Слънчев бряг. РЗП на целия комплекс е 56 000 м². На югоизток граничи с крайбрежната алея, разделяща плажната ивица от урбанизираната територия, на югозапад и североизток граничи с подобни поземлени имоти с изградени  и изграждащи се многоетажни хотелски сгради, а на запад северозапад и север граничи с улици с местно значение.

Композиционното решение на обектите в самия имот са подчинени на една главна ос северозапад-югоизток – перпендикулярна на плажната ивица, подчертаваща движението от сушата към морето. Цялата територия е организирана така, че позволява максимално отворяне на пространствата към морето, а за самите обеми осигурява оптимално използване на морската гледка.

Основните зони, разположени на територията са хотелска зона, паркова зона с открити басейни и спортна зона.

Хотелската зона е ситуирана в северозападната част на терена и е заета от хотелската сграда, разделена на 6 отделни обема, и прилежащите ѝ обслужващи площи.  Хотелската сграда е симетрично решена спрямо основната ос на симетрия. Най-отдалечен от бреговата линия е най-високият 12 етажен блок, разположен перпендикулярно на оста на симетрия. В посока към морето е развит двуетажeн блок с обслужваща функция. Останалите жилищни блокове са от двете страни на оста  на симетрия и се отдалечават от нея с приближаването си към морето.

Със своята обемна композиция хотелската сграда обхваща и закрепва по-голямата част от дворното пространство.

Прилежащи площи в хотелската зона са основните подходи (автомобилен и пешеходен) северозападно от сградата, откритият паркинг за гости със 79 паркоместа, стопанският двор от север с паркинг за служебни автомобили и откритите тераси от югоизток.

Основната част на парковата зона е разположена югоизточно от хотелската сграда. Главна атракция тук са откритите басейни. Около тях е предвидена плажна ивица – солариум. В източния ъгъл на терена в паркова среда са разположени детски кът с детски басейн и пергола. Южния ъгъл е зает от едноетажния обем на снек-бара. Останалите свободни части от  терена са богато озеленени. Предвидени са локални акценти от паркови елементи и свързваща ги алейна мрежа. Наситено озеленена с дървесна растителност е 5-метровата ивица по периферията на тереана.

Спортната зона е разположена в североизточната част на терена. Предвидени са два тенис-корта, полифункционално игрище и площадка за специфични игри. Предвидена е връзка със SPA-центъра заемащ част от първото ниво.

Хотелската сграда представлява комплекс от хотелски обеми, основният от които е 12 етажен, ситуиран перпендикулярно на главната ос на симетрия. Двете странични крила са 9-етажни, подковообразни в план. Трите високи обема са свързани помежду си с четири етажни връзки. Между жилищните блокове е разположен блок, поместващ двата ресторанта и бара за гости.

Първите две нива са със завишена височина –  4,80 м конструктивно. В тях е съсредоточено общественото обслужване и техническите помещения. Горните нива са жилищни – с конструктивна височина 3,00 м.

Разположението на хотелските единици е коридорно.  Вертикалните комуникации се осъществяват от 4 комуникационни възела, състоящи се от стълбище, два пътнически, един товаро-пътнически и един служебен асансьори. Освен това са предвидени 4 броя аварийни стълби, разсредоточени така, че да помогнат за нормалната евакуация на всички гости на хотела.

Главният вход в сградата е от северозапад. Осигурен е подход за леки автомобили и автобуси, както и пешеходен достъп. Достъпът за хора с увреждания е облегчен от североизток, откъдето наклона на тротоарите е 5%, а първите две паркоместа са специално уширени. Предвидени са още шест основни входа в комплекса. Те са: служебен вход – на К -4,35, главен стопански вход – от североизток и второстепенен от югозапад, вход към SPA-центъра, включително за хора с увреждания от север, два входа откъм морето.

Предвходната козирка на главния вход осигурява защита на спрял автобус и удобното му ползване. Входът е трисекционен – за пътници и за багаж, влиза себез преодоляване на стъпала.  Ходовата линия на влизане съвпада с главната ос на симетрия на сградата и целия комплекс. По тази линия се отваря пространство с двойна височина към третия етаж, а впоследствие се излиза на покрита и след това на открита тераса с поглед към морето.

Главното фоайе и останалите помещения на нивото са обслужващи приемната функция на сградата:  рецепция, лоби бар, санитарни възли, комуникационни възли, магазини, козметичен и фризьорски салони, офиси на обслужващата администрация, багажно помещение, офиси на туроператори, конферентна зала. От главното фоайе е основният достъп към тематичния ресторант. Пространството на фоайето е богато остъклено към просторната открита тераса, където може да бъде изнесена част от функцията му.

Рецепцията е с фронт 17,00м, два метра от които са заети от обменно бюро. Бек-офисът помества пет работни места, телефонна централа и сървър. Към него са предвидени помещение за сейф и санитарен възел.

Лоби-барът заема южната част от главното фоайе. Самият бар е с овална форма, което го прави достъпен от всички посоки. На ниво ±0,00 са предвидени миялно помещение и склад напитки. Връзката с кухнята-майка се осъществява посредством  вътрешна стълба и асансьор.

В непосредствена връзка с лоби-бара е конферентната зала. Тя е проектирана като многофункционална зала с възможност за делене на по-малки помещения и отваряне към пространствата на лоби-бара.

Комуникационните възли са симетрично разположени относно главната ос на симетрия. Всеки от тях е съставен от стълбищна клетка с осигурено надналягане, три товаропътнически асансьора, най-близкият до стълбището от които е за хора с увреждания и  един служебен асансьор.

В двата противоположни края на фоайето са разположени по три магазина. Като търговска площ е решена и зоната зад кухненския офис на тематичния ресторант, ориентирана към главното фоайе.

Козметичния и фризьорски салони заемат северния ъгъл на разпределението. Козметичният салон е с четири работни места. Фризьорските салони са два – за мъже и жени с по две работни места.

На срещуположния край на разпределението са поместени офисите на администрацията. Предвидени са четири офиса със самостоятелен санитарен възел.

Тематичният ресторант е с капацитет 300 човека. Обслужва се от кухненски офис, в който са включени топла кухня, миялно зала, склад напитки и сервитьорски офис. Комуникацията с кухнята-майка става посредством стълба и два асансьора.

Залата на ресторанта се отваря към просторна покрита и открита тераса, където също могат да се разполагат места за хранене.

Санитарните възли са разположени в непосредствена близост до вертикалните комуникации.  Обслужват главното фоайе, лоби-бара, тематичния ресторант. И в двете групи санитарни възли са предвидени достъпни санитарни кабини за хора с увреждания.

В двата края на фоайето са разположени парадните стълби водещи към първото партерно ниво на К -4,80.

Тук са ситуирани двете най-големи обществени помещения – основният ресторант с 560 места и барът за гости със 760 места. Пред входовете на двете заведения са предвидени съответстващи на капацитета им фоайета и съответните санитарни възли. И за двете заведения е предвидена възможност за отварянето им към покрита тераса на котата на прилежащия терен.

Основният ресторант е разположен в квадратно в план просторно помещение. По двете перпендикулярни оси на квадрата са ситуирани двете демонстрационни кухни (showcooking), определящи разположението на цялото обзавеждане на ресторанта.

Барът за гости е решен като амфитеатър, подобряващ видимостта от по-отдалечените от сцената места. Зрителната зона е разделена на пет стъпала с превишение по 15 см. Самата сцена е повдигната с 45 см спрямо нивото на дансинга. Заведението се обслужва от три бара, разположени на най-високата площадка на К -4,05. Към всеки от тях е предвидено по едно складово помещение.

Всички заведения за хранене в комплекса се обслужват от една кухня, разположена северозападно от главния ресторант и бара. Тя съдържа топла кухня, студена кухня, сладкарска кухня и необходимите към тях подготовки, складове, хладилни камери и миялни помещения. Изнасянето на отпадъците от кухнята става по отделен коридор, който не се пресича с други обслужващи коридори.

Зареждането на кухнята, а и на целия хотелски комплекс става от стопанския вход. За осигуряване на висока пропускателна способност и нисък шумов фон на процеса на зареждане са предвидени покрито отворено и покрити затворени приемни помещения, с възможност за обслужване едновременно на пет товарни автомобила.

SPA-центърът включва покрит басейн; фитнес-зала; отделение за масаж със седем масажни клетки; отделение “водолечение” с четири вани; отделение “калолечение” с по две места за процедури на цяло тяло за мъже и жени и две места за лечение на крайници; сауна и солариум.

При входа в SPA-центърът са разположени бар-информация, лекарски кабинет и съблекални с душови помещения.

Покритият басейн е ситуиран в централната зона на блока. Състои се от два основни басейна, с овални форми, свързани помежду си. Като част от по-малкият басейн са обособени две перлени вани. Обемът на басейна е изцяло остъклен на юг към открита тераса за слънчеви бани. За по-добро осветяване, долната част от наклонения покрив на басейна също е остъклена.

 

В рамките на двете партерни нива с конструктивна височина 4,80 м при обществените части, при жилищните са вместени три нива.

Обемно-пространствената композиция на хотелския комплекс и фасадната пластика са търсени така, че да се създаде единен сдържан и в същото време впечатляващ образ от всички важни точки на възприятие. Създадено е излъчване на хотелска сграда от висока категория без да е прекалено с декоративност и многоцветност.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *