Индивидуални градини

Проектът по паркоустройство е част от цялостния проект за къща или друга сграда.”Уни-Арх” предлага изготвяне на паркоустройствени проекти за двора на вашата фамилна къща, както и за други видове сгради

Индивидуална градина – гр. София

Площта на поземления имот е 783кв.м , а на озеленената площ е 512кв.м, което представлява 65% от общата площ. На територията на имота има едно съществуващо дърво –  Аbies concolor , което попада в петното на застрояване и се налага да бъде премахнато. Сградата е разположена на западната граница на имота – калканно спрямо съседната […]

Индивидуална градина – гр. София Read More »

Индивидуална градина – гр.Банкя

Площта на поземления имот е 960 кв.м, а на озеленената площ е 576 кв.м. заедно с терасното озеленяване в кашпи, което общо представлява 60% от общата площ. На територията на имота няма съществуваща растителност. Имотът граничи на север с улица, а на изток, запад и юг с други подобни имоти за нискоетажно жилищно строителство. Сградата

Индивидуална градина – гр.Банкя Read More »

Озеленена тераса – гр. Банкя

Това е една от терасите на фамилна къща, в която живеят няколко поколения. Терасата е на едно от жилищата, което на е на горен етаж  и няма пряка връзка с двора.Терасата е богато озеленена.Оформени са различни кътове – кът с камина и пергола, места за сядане и хранене, кът с пейка около декоративен фонтан,  зелени

Озеленена тераса – гр. Банкя Read More »

Индивидуална градина – с. Скравена

Площта на поземления имот е 1259 кв.м , а на озеленената площ е 703 кв.м, което общо представлява 56% от общата площ. На територията на имота има съществуваща растителност. Тя се състои от широколистно дърво – орех , който е в добро естетично и екологично състояние. Дървото ще се запази при бъдещото строителство. Имотът граничи

Индивидуална градина – с. Скравена Read More »

Ландшафтен проект за индивидуална градина – община Трън

Имотът е разположен в планинска местност до гора от иглолистна растителност. Затова целта на настоящия ландшафтен проект е да запази максимално естествената среда и терен на имота. Теренът е със значителна денивелация (около 15%) в северозападна посока. Наклонът на терена като цяло се запазва, насипване се налага само на отделни места. Основният подход към сградата

Ландшафтен проект за индивидуална градина – община Трън Read More »

Ландшафтен проект за индивидуална градина с. КОКАЛЯНЕ

Настоящият паркоустройствен проект е изготвен  въз основа на  даденостите на терена, предварителни  указания от страна на  собствениците и при съгласуване с одобрения архитектурен проект, и проекта за вертикална планировка. Имотът е с площ от 1328 кв.м, от които 804 кв.м са озеленена площ и представляват 60% от площта му. Теренът е със значителна денивелация (около

Ландшафтен проект за индивидуална градина с. КОКАЛЯНЕ Read More »