Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда обл.София

Архитектурен проект

за еднофамилна жилищна сграда:

Проектант: Архитектурно бюро Уни-Арх

Имотът е с площ от 483м2. Граничи на югоизток с улица, а от останалите посоки с подобни имоти. Теренът е с неголяма денивелация в югоизточна посока. Новопроектираната сграда се ситуирав рамките на зададените, според визата застроителни ограничителни линии – на отстояние 3,00 м от североизточната странична регулационна линия, на 3,0 и

повече м. от югозападната регулационна линия и на повече от 5,00 м от дъното на имота.

Подходът към сградата, пешеходен и автомобилен е от улицата от югоизток.

Сградата е с два нормални и един подпокривен етаж.

Първият (партерен) етаж е завишен на 3 или 4 стъпала спрямо прилежащия терен. Дневната стая е с югоизточна и югозападна ориентация. Покритата тераса „обгръща” дневния тракт от югоизток и югозапад. От нея се влиза в сградата и в трапезарията. Тя е на едно стъпало по-ниско от котата на етажа.

На втория етаж, са разположени спални стаи.

Подпокривното пространство е достъпно през вътрешната стълба.

РЗП – 361,23 м2

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *