Жилищни сгради

Жилищна сграда в София – централна градска част

Разработвайки темата за вписване на нова 5 етажна жилищна сграда в контекста на централен софийски квартал, архитектурно студио УНИ-АРХ предложи на Възложителя 6 варианта на обемно-фасадни решения. Четири от тях публикуваме тук, а предпочетения и избран за доразвиване във фаза работен проект е вариант 1. Застроена площ 145 м2 РЗП 900 м2 Подземно ниво –

Жилищна сграда в София – централна градска част Read More »

Жилищни сгради в м. Витоша

Жилищни сгради в м.Витоша ВЕЦ Симеоново, гр.София, РЗП – 4373,13 м2 Имотът е ъглов, тангиращ на две пресичащи се улици. Етажността на сградата е  5 с едно подпокривно и едно сутеренно ниво. В сутерена е разположен подземен паркинг, складови и технически помещения. На  първия етаж /партер/, освен жилища се предвиждат магазини. Издатините към уличните регулационни линии

Жилищни сгради в м. Витоша Read More »

Сграда с магазин

Сграда с магазини – кв.79, м.Витоша ВЕЦ Симеоново, гр. София Имотът е ъглов, тангиращ на две пресичащи се улици от североизток и югоизток. Петното за застрояване е свободностоящо,  като всички ограничаващи застроителни линии отстоят по на 3м от регулационните линии. В представения проект, сградата се разполага изцяло зад изискуемите застроителни линии. Балконите и еркерите към

Сграда с магазин Read More »

Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда

Архитектурен проект – жилищна сграда: Имотът е с площ от 1101м2.  Граничи на запад с улица, а от останалите посоки с подобни имоти. Теренът е с изразена денивелация  в западна посока, като в североизточната му част естествения терен е нарушен от изкоп от разрушена стара сграда. Новата  сграда се ситуира почти на мястото на старата.  Етажността

Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда Read More »

Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда обл.София

Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда: Проектант: Архитектурно бюро Уни-Арх Имотът е с площ от 483м2. Граничи на югоизток с улица, а от останалите посоки с подобни имоти. Теренът е с неголяма денивелация в югоизточна посока. Новопроектираната сграда се ситуирав рамките на зададените, според визата застроителни ограничителни линии – на отстояние 3,00 м от североизточната

Архитектурен проект за еднофамилна жилищна сграда обл.София Read More »

Жилищна сграда – надстрояване

Архитектурен проект за разширение и надстрояване на втори етаж жилищна сграда в гр.София, м. „Цар Борис III” Пристройката на нови обеми се осъществява в посока югозапад и северозапад, като се запазва основната част от съществуващата сграда. Получените отстояния от регулационните линии са по-големи от нормативните. Сградата е пета категория, решена на три нива – сутерен, първи 

Жилищна сграда – надстрояване Read More »