Ръководство за начинаещи – IV част

Строителство

„Изборите, които правиш днес, градят къщата, в която ще живееш утре.”

 /притча/

Що се отнася до строителството на къща,  големите въпроси са свързани с избор на строителна технология и конструкция, материали, енергоефективност, времетраене, цена, избор на строител.

Решенията, свързани със строителството са решаващи за качеството на сградата.

Съществуват основно два типа строителство – монолитно или традиционно и сглобяемо или сухо строителство. За монолитното строителство е характерно, че на мястото на строежа  се изпълнява конструкцията и ограждащите елементи. За сглобяемото строителство е характерно, че елементите, освен фундамента, се изпълняват в заводски условия и се сглобяват на строителната площадка. Типа на конструкцията се избира преди направата на работния проект.

Монолитното строителство е познато и разпространено в по-голяма степен от сглобяемото.Най-разпространена в наши дни е скелетната конструкция  – греди, колони и плочи от стоманобетон със стени от тухли или газобетонни блокчета. Част от недостатъците на монолитното строителство  са свързани с голямото тегло на сградата , което налага проектиране на по-стабилни основи на сградата и води до влагане на големи количества материал и по-висока цена. Този тип строителство се характеризира и с по-дълги срокове на изпълнение, поради многото мокри процеси и необходимостта от съхнене, което го прави зависимо и от метеорологичните условия.

Предимствата на този тип строителство са: дълъг експлоатационен срок, минимална поддръжка, голямо разнообразие на варианти за довършителни работи.

Монолитна стоманобетонна конструкция на сграда

Сглобяемото строителство има по-кратки срокове за изпълнение. При него мокрите процеси са сведени до минимум поради факта, че елементите са предварително изготвени в заводски условия, така че то е значително по-независимо от сезона  и времето. Сградата е значително по-лека от монолитните, което намалява цената и на основите. Фундаментите са стоманобетонни, а носещата конструкция може да бъде дървена или метална. Ограждащите елементи и преградните стени се изготвят предварително, като се залагат решения според предпочитанията на клиента.

Съвременното сглобяемо строителство, обаче, не е много популярно в нашата страна, което се дължи  на традициите и отчасти на предразсъдъци.

Дървена сглобяема конструкция

Независимо от типа строителство, е важно да се вложат качествени строителни материали.

Някои от традиционните строителни материали се ползват и днес – дървото, камъка, други като глината и кирпича са заменени от различните видове мазилки, лепила и разтвори. Бетонът и  различните видове тухли са сред най- разпространените днес в страната ни, а все повече навлизат различни видове окачени фасади, стъклени фасади, усъвършенствани дограми и стъклопакети, винилни настилки и облицовки и безброй нови материали и технологии.

Качествените материали и качественото изпълнение, до голяма степен, гарантират дълготрайността на сградата. Не бива да се подценяват топло, хидро  и звукоизолациите и изпълнението на детайлите. Трудно е човек да се ориентира в многообразието на материали на днешния пазар, но може да се допитате до вашия архитект или строител и да ползвате техния опит.

Един от най-нашумелите въпроси в днешно време е този за енергоефективността и строителството на пасивни или нискоенергийни сгради. Това е комплексен въпрос, свързан с идеята за устойчиво развитие и равновесието между общество, икономика и природа. Основния принцип е подобряване качеството на живот, без да се увеличава консумацията на природни ресурси в неразумни граници.

Европейското законодателство предвижда до 2020 година сградите да имат почти нулево ниво на енергийна консумация. В българското законодателство изискванията за енергийна защита на сградите се завишиха и ще продължат да растат в бъдеще. За постигането на тези изисквания се предвиждат разнообразни мерки за намаляване на консумацията на енергия, вода, материали, генериране на по-малко отпадъци, повторно използване на дъждовните и отпадни води, възползване от особеностите на терена, експлоатиране на слънчевата енергия и т.н.

За момента в България, основния въпрос, до който се свежда темата за енергийната ефективност е по-ниската консумация на енергия. Това понижава и експлоатационните разходи на собственика или ползвателя, затова добре е в проекта да се заложи  качествена изолация на стените и енергоспестяващи дограми. Ефектът е по-добър при съчетаване със ефективни системи за отопление и климатизация и избор на по-висок клас елекроуреди. Всички, описани до тук въпроси, намират своето решение с изготвянето на работния проект – архитектурен проект и проекти по всички инженерни специлности.

При избора на строителна фирма е важно да имате здрави нерви и късмет. Може да се вслушате в мнението на вашия архитект, ако той ви препоръчва строител, с когото е работил добре, да поразпитате ваши познати или просто да търсите информация в списания за строителството, каталози и интернет. Добре е да проучите строителната фирма – какво е изпълнила до момента, да  се свържете със техни клиенти за отзиви. Естествено, ще ви изготвят оферта на база на проекта ви, така ще имате възможност да сравните няколко оферти, но е важно изходните данни  за офертите да са еднакви, за да може да ги съпоставите адекватно.

Преди започване на строителството, трябва да получите разрешение за строеж от главния архитект на общината на база на одобреният проект.

Ако строите монолитно, добре е грубия строеж да се започне напролет. Успоредно с него и непосредствено след това, се изпълняват скритите инсталации на сградата, а след това довършителните работи.

Ако строите сглобяема къща, обикновено, фирмата строител се ангажира с цялостното изпълнение на къщата – от основите и конструкцията, през инсталациите до довършителните работи.

Ако желаете да се подсигурите, че строителните работи ще бъдат добре изпълнени в съответствие с проекта, бихте могли да се договорите с проектантите за авторски надзор на обекта.

Също така, ако желаете и имате възможност бихте могли да си наемете консултантска фирма  за инвеститорски контрол или строителен надзор.

Услугата инвеститорски контрол може да включва участие в част или във всички  дейности, свързани с проектирането и строителството от прединвестиционни проучвания и анализи до избор на проектанти, строители и доставчици, и до  процедури по завършване и приемане на строежа.

Строителния надзор се извършва от лицензирани фирми и лица, които следят изпълнението на строежа,  съответствието с проекта и с нормативните изисквания.

По време на строителството се съставят актове и протоколи за приемане на завършени строително-монтажни работи и етапи от строежа.

Има няколко основни акта, които трябва да бъдат съставени – това са акт 14 – за приемане на конструкцията на сградата, акт 15 – акт за установяване годността за приемане на строежа и най-желаният от инвеститора – акт 16 – така нареченото разрешение за ползване.

След като получите разрешение за ползване, трябва да регистрирате къщата в местната данъчна служба.

Като приключите успешно всички законови процедури, ви предстои обзавеждане на къщата, което е сложно, но и приятно занимание. Според бюджета и желанието си може да обзаведете дома си сами или да поръчате проект по интериор при архитект – проектант.

И накрая –  когато имате необходимия минимум удобства и обзавеждане, може най-после да поканите гости  – приятели и роднини, за да празнувате заедно и да се радвате на новата си къща.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *