Ръководство за начинаещи – III част

Архитектурно проектиране

„Моят дом е моята крепост.”

Жилището и особено къщата, която вие ще построите за себе си трябва да отговаря на представите ви за красота, удобство и стил на живот.Tя е като удобна дреха, в която трябва се чувствате комфортно и  спокойно.Тя трябва да отразява вашия характер и начин на живот.

Изготвянето на архитектурен проект за една къща е комплексен процес, в които трябва да се предвидят и обмислят успоредно  както визията, така и функционалността, законовите изисквания, теренните особености и заобикалящата среда, и не на последно място- предпочитанията на собственика.

Именно съчетанието на всички тези фактори, характерни за конкретната къща дава уникалният и образ. Голяма роля при изграждането на образа играе и взаимодействието между проектанта и собственика. Ако това взаимодействие е активно и добре балансирано, резултатът е добър.

От една страна, проектантът  дава изчерпателна и аргументирана информация кое е възможно от законова гледна точка и кое е оптимално за конкретната сграда. От друга страна, водещи са вкусовете и  предпочитанията на клиента. Накратко – трябва да се намери точният баланс между желания и възможности.

Архитект-проектантът е  не само изпълнител на техническите чертежи и на вашите желания, но и професионалист с комплексни знания и умения в проектирането, човек с подходящо образование, опит и с усет  за  естетика. Затова – доверете му се, вслушайте се в професионалното му мнениеи се възползвайте от  него.

При избора на архитект – проектант може свободно да черпите информация от интернет, специализираните списания и справочници, да проведете срещи и да направите запитвания.

След като вече сте си избрали архитект, за да започне проектирането са необходими някои изходни документи – актуална скица и виза за проектиране, издадена от общината, геоложки доклад за състава на почвата, писма от съответните ВиК и Електроразпределителни дружества.

Основните параметри на застрояването биват задавани във визата за проектиране и строителство. Те се определят  от площта на имота и особеностите на мястото. Във визата се задават изискуемите разстояния от сградата до  границите на имота и до съседните сгради, както и височината на сградата. Спрямо площта на имота ще бъде определена и площта на къщата.

Обикновено собствениците имат представа дали къщата ще бъде 1, 2 или 3 –етажна и кои помещения на кой етаж да се намират. Но е добре да се проявява гъвкавост – понякога най-доброто решение не е видимо от пръв поглед.

Важно е да се съобрази разполагането на къщата с ориентацията спрямо световните посоки на парцела и неговите дадености, да се определи мястото на входа и двора.

За улеснение на  работата на архитекта, клиентът може да помисли за помещенията, от които се нуждае в къщата си. Направете списък – задание, в което напишете помещенията, които искате и как си ги представяте. Опишете дали искате дневна с кухненски бокс и трапезария или отделна кухня, искате ли камина, галерия над дневната , колко спални и колко бани към тях, дали държите на определена гледка, имате ли нужда от спалня за гости, кабинет, сутерен, от килер, гардеробно или други спомагателни помещения.

Не е задължително да определяте конкретни площи на помещенията, ако не сте информирани – архитектът ви ще направи това за вас, но бихте могли да кажете например дали предпочитате малка или просторна кухня.

За да покажете какво ви харесва, може да намерите снимки на къщи, които са ви впечатлили – да поговорите за материалите и визията на къщата. Така ще ориентирате архитекта какво ви допада. Но – естествено не очаквайте буквален “цитат”на харесаната картинка- тя е само за илюстрация на вашите предпочитания.

В най-общи линии жилищните помещения се делят на помещения от група „ден” и помещения от група ”нощ”.В група „ден” традиционно попадат кухнята, трапезарията, дневната и всички останали помещения, които се обитават през деня, а в група”нощ” – спалните, които обичайно се ползват нощно време.

Обикновено в процеса на проектиране се разделят двете групи- помещенията от дневната група се разполагат близо до входа на къщата, с връзка към двора, а спалните са на горните етажи или в по-тихата и уединена част от имота, далеч от входа и чуждите погледи.

Понякога изложението се подценява от собствениците, но това е голяма грешка, която се отразява на комфорта на обитаване завинаги.

 

Идеен архитектурен проект – разпределение на жилищна сграда

След като заедно обсъдите основните проблеми на сградата, свързани с разположение, етажност, площ, разпределение и визия,  архитектът ще изготви така наречения „идеен архитектурен проект” за вашата къща. В този проект ще са отразени общите ви виждания, а може и да ви бъдат предложени варианти между които да избирате.

На този етап могат да се правят основни промени по разпределението, геометрията, площите, функцията и визията– докато собственикът бъде удовлетворен.

След като клиентът одобри идейния проект започва следващата фаза – изготвяне на „работен проект”. който се представя пред инстанциите за получаване на разрешение за строеж и по който се изпълнява сградата.

Работният проект съдържа освен архитектурен проект, проекти по част конструкции и всички останали инженерни специалности, свързани с изграждането на инсталациите на къщата и на двора. По конкретно, работният проект съдържа следните специалности: Архитектура, Конструкции, Вертикална планировка, Водоснабдяване и канализация, Електроинсталации, Отопление вентилация и климатизация, Енергийна ефективност, План за безопасност и здраве, Пожарна безопасност, може да се изискват и други части като Паркоустройство, Геоложки доклад и т.н.

След като е готов работният проект по всички изискващи се части, е необходимо да се внесе в съответните инстанции за одобряване и получаване на разрешение за строеж.Ако желаете бихте могли да се наемете фирма за Строителен надзор, която изготвя Доклад по съответствие за проекта и ускорява процесът по получаване на строително разрешение.