Интериор на жилищна сграда в гр.София, бул.”Бъкстон”

Изготвяне на проект за интериорен дизайн на жилищна сграда:

Интериорен дизайн: Студио за архитектура, дизайн и инженеринг “Уни-Арх”

Интериор на жилищна сграда в гр.София, бул.”Бъкстон”