“Хай-тек” център в м. “Гара Искър-Промишлен район”

“Хай-тек” център в м. “Гара Искър-Промишлен район”. Офис-сграда и складове под митнически контрол.

Мястото е в непосредствена близост до аерогара София, но същевременно има много удобен достъп за автомобилен и железопътен транспорт. Отдалечено е на 10 минути автомобилна достъпност от центъра на столицата.

 

“Хай-тек” – центърът се състои от следните подобекти:

  1.     Офис-сграда – разположена в предната югозападна част на терена и даваща лице на на целия комплекс.
  2.     Складове – заемащи цялата отредена територия в дълбочина, зад офис сградата.
  3.     Открит      стопански двор за зареждане на складовете.
  4.     Паркинг за товарни автомобили.
  5.     Газово стопанство.
  6.     Служебен паркинг.
  7.     Помпена станция.
  8.     Подземен резарвоар за противопожарни нужди.
  9.     Открит паркинг за леки коли.

Офис-сградата е развита на 8 нива – едно подземно и седем надземни.

Композиционна доминанта в обемно-пространственото решение на сградата е цилиндричен обем. Той е разположен в нейния западен ъгъл, като главен ориентир при подхода към сградата откъм центъра на града.

Цилиндърът и прилежащият към него главен комуникационен възел са основното ядро определящо плановите схеми на всички нива на сградата.

В посока североизток и югоизток, под ъгъл 90° едно спрямо друго, се развиват две крила, северното от които е редуцирано, поради допирането до складовите обеми.

В сутерена основната площ е отделена за паркинг, за автомобили със 75 места. Освен това тук са разположени битовите помещения за обслужващия персонал, технически и обслужващи помещения.

Партерен етаж:

Главният подход към сградата е откъм улицата.

Предвходното пространство е оформено от лека остъклена дъговидна в план козирка, проектирана за преминаване на леки автомобили.

Главният вход води към просторно фоайе разположено в кръглата в план основа на цилиндъра. Към фоайето е отворена развита рецепция, поемаща богат спектър от обслужващи дейности. От фоайето има пряк достъп до; комуникационното ядро, състоящо се от 3 асаньора за по 8 човека, 1 служебен асансьор и главната стълба на сградата; sentral meeting cafeteria,заемаща западната част на кръга; банков офис; помещение за охрана; санитарни възли.

Най-важните помещения на партера, с фронт към улицата, са определени за шоурум и магазин.

Служебният вход в сградата е от югоизток откъм служебния паркинг и стопанския двор. В тази част на плана са организирани помещения за персонала обслужващ складовете, както и митница.

На втория етаж, в кръга, е разположена конферентна зала със 110 места. В северното крило са поместени помещенията на администрацията, управляваща офис-сградата. Южното крило е определено за офиси за отдаване под наем, разположени от двете страни на общ коридор водещ към евакуационна външна стълба.

В източния ъгъл на плана е предложен  офис с помещение за почивка и при необходимост, за пренощуване.

На третия, четвърти и пети етажи всички площи са предоставени за офиси за отдаване под наем, като са показани възможности за отделяне на пълноценни помещения с различна квадратура – от една стая до цял етаж. Тук са оформени по два офиса със стаи за почивка в краищата на двете крила.

На шестия етаж използваемата площ се редуцира до тази на кръга и северното крило. Предназначена е отново за офиси под наем.

На седмото ниво, само в зоната на кръга, е проектирано панорамно кафе. То е покрито с лека стоманена конструкция.

 External Design

Външното оформление на сградата е решено със съвременни материали – метал и  стъкло. Отделните обеми са трактовани по различен начин.  Главната фасада на южното крило е изцяло остъклена, северното крило е решено като каре от прозорци  и фасадна облицовка, а обединяващият център – цилиндърът е с най-затворен обем.

 

Складове

Складовете са разположени върху правоъгълна площадка с размери 107,00м. на 54,00м.

За по-доброто им зареждане в дълбочина, откъм стопанския двор са предвидени два коридора с размери 12,00м / 30,00м., с изцяло прозрачно покритие.

Освен през коридорите зареждането става и през врати директно от стопанския двор.

Височината на складовете е 5,40м. Складовото пространство е разделено на три части с приблизително еднаква квадаратура, всяка от които може да се раздели на по-малки помещения според желанието на наемателя.

В северния ъгъл на плана е предвидена помпена станция, а в непосредствена близост до нея подземен резервоар за 130м3 вода. Съораженията са за осигуряване нормална работа на спринклерната инсталация на складовете.

Стените на складовете са от огнеустойчиви, сандвич-панели. Покривът е плосък, покрит с битумна рулонна хидроизолация.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *