Детските площадки

1. За кого ги проектираме ние архитектите и  ландшафтните архитекти?

Детските площадки са част от градските ни паркове, междублокови пространства, детски градини и някои частни дворни пространства. Заедно с подобряването на заобикалящата ни среда, чрез реконструкция на съществуващите градинки в междублоковите пространства, трябва да обърнем внимание и на детските площадки, които са неразделна част от тях. Те се нуждаят от реконструкция и обновяване, понеже са амортизирани и занемарени, а също и поради това, че не отговарят на новите изисквания за безопасност. Необходимо е създаване и на нови детски кътове за игра, тъй като съществуващите са крайно недостатъчни.

Друга болезнена тема за България е достъпната среда за хората с двигателни проблеми. Всички детски площадки трябва да имат и   съоръжения, които да бъдат достъпни за деца с двигателни увреждания.

Децата имат необходимост от пространство за игра, естетична и добре поддържана среда,  и ние трябва да им ги осигурим, ако искаме  да имаме здрави и емоционално стабилни деца.

2. Каква е целта на детските площадки?

Когато проектираме ние се стремим детските площадки да задоволяват потребностите на децата от развитие както физически така и емоционално и интелектуално. Ето някои основни цели, които се стремим да изпълняват детските площадки при изготвянето на проекта:

1. Физическо развитие – катерене, люлеене, пързаляне, пазене на равновесие, въртене. Детските съоръжения съдържат елементи, които се фокусират върху физическото развитие и помага на децата да развиват и подобряват двигателните си умения, координация, баланс и усещане за движение в пространството.

2. Развитие на сетивата – помага на децата да използват сетивата си , да опознаят света. На площадката освен съоръжения могат да присъстват и елементи от живата природа с цел опознаване на околната среда, например цветя и растения, които да развиват сетивата – за мирис, за цвят, за допир и др. В това число се включват и игрите със социални умения. Например съоръжения за игра с вода и пясък. Те развиват изобретателност, развитие на въображението, общуване и създават условия за колективни игри.

3. Обучение – познавателни и социални умения.

За целта на детската площадка се поставят комбинирани детски съоръжения, които съвместяват различните функции. Разбира се за отделните възрастови групи площадките са разделени – за деца до 3 годишна възраст, от 3 до 12 , от 12 до 18 години.

3. Безопастност

Освен, че трябва да са естетически издържани детските площадки трябва и да са безопасни за употреба. Тук идва ролята на проектанта (ландшафтния архитект), който проектира площадката. Започва се от нейното разположение – къде ще бъде разположена, колко ще бъдат нейните обитатели.

Площадките за игра се устройват така, че да няма опасност за здравето на ползвателите, както и опасност от нараняване, свързани със:

1. конструкцията на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;

2. материалите, от които са изработени съоръжението за игра и елементите на обзавеждането;

3. вида на настилката и нейното изпълнение;

4. начина на разполагане на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;

5. вида на растителните видове и местата за засаждането им.

Материалите, от които може да бъде дадено съоръжение са дърво, пластмаса и желязо . Разбира се могат да бъдат и комбинирани от различни материали (дърво и метал, пластмаса и метал и т.н.).Всеки един от материалите изисква поддържане – боядисване , лакиране, дървените елементи трябва да бъдат със заоблени ръбове.

Настилката под и около съоръженията трябва да бъде ударопоглъщаща. Тя може да бъде от пясък, дървесни кори, от синтетични продукти, трева.

Растителността разположена на територията на площадката трябва също да отговаря на определени изисквания. На децата трябва да се осигури умерено засенчване през горещите летни дни, също така и защита от въздушни течения, ако има такива. Това се постига , чрез засаждане на подходяща дървесна растителност. Растителността трябва да бъде подбрана, така че да няма видове с токсично действие и с особени морфологични белези, като бодли  по клоните и парещи листа.

При разположението на съоръженията се спазва определена схема, така че да се осигури минимално необходимо пространство за всяко едно от съоръженията, както и достъпна среда за деца с двигателни увреждания.

Всичките тези неща се предвиждат от архитекта и ландшафтния архитект при самото изготвяне на проекта на площадката. Изискванията, на които трябва да отговарят детските площадки са дадени в НАРЕДБА №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ,бр. 10 от 2009 г.), с която всеки един ландшафтен архитект трябва да се съобрази. След реализирането на дадена площадка, преди да се пусне в експлоатация, тя трябва да премине през контролен орган, който да я одобри и удостовери, че отговаря на необходимите изисквания. В България такава е организацията „РоСПА – България”.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *