Административно-технологична сграда на “НЕК”

Административно-технологична сграда на “НЕК” ЕАД, бул.”Дондуков”N12, гр.София, РЗП – 6051 м2

Описание на проектното решение

Етажността на основната застройка варира от 3 до 6 (и един подпокривен) етажа, а допълващата застройка е едноетажна.

По отношение на сградата, паметник на културата имаме следното предложение: След подробно проучване в Националния институт по паметниците на културата и архитектурно и фотограметрично заснемане, се установи, че най-ценната част от сградата е неокласическата ѝ фасада към бул.”Дондуков”. Плановата схема, със своята асиметрия, несъответстваща на фасадата и многократните ѝ преустройства през годините не представлява особена ценност от архитектурна гледна точка. Предлагаме съществуващата сграда да бъде премахната, като се изгради наново  и възстанови с цялата си пластична украса и рустикован партер фасадата към бул.”Дондуков”, а плановата схема да се промени в симетрична, отговарящя на замисъла на фасадата. Фасадата се възстановява по първоначалния си вариант, в който на партерния етаж съществуват един централен голям и по два странични по-малки засводени отвора. Изискването за две подземни нива прави невъзможно запазването на съществуващата сграда.

Въпреки неблагоприятното разположение на вътрешната застройка е постигната 100% естествена осветеност на помещенията за постоянна работа на служителите.

Предвиждат се две сутеренни нива, под целия терен, с изключение на частта под трафопоста. В тях се разполагат: паркинги технически помещения.

Главният вход е центриран в оста на симетрия на сградата, в арката на сегашния проход. Подходът към двора и подземния гараж  се предвижда чрез  тупикова алея в съседния парцел.

По надлъжната ос на застройката са разположени последователно главното фоайе, вътрешния двор и коридора на вътрешната триетажна застройка, завършващ с второстепенен изход към двора.  Централният вход   въвежда чрез предвходно пространство в представително главно фоайе, в което  са разположени основните вертикални комуникации: два панорамни асансьора и стълбище, стая за охрана, с помещение за оръжие към нея, санитарни възли и кътове за изчакване и разговори. С оглед осъществяване контрол на достъпа, предвходното пространство е в разширен вид и включва информация-пропуски в ляво и чакалня за външни лица в дясно на централния вход.  Служителите в сградата влизат с магнитни карти, а за външните лица се издават пропуски на гише информация, след което се допускат също през централния вход. Помещението за охрана е поместено в близост до централния вход и  има връзка както с информацията, така и с главното фоайе.

Главното фоайе е изцяло остъклено към вътрешния двор. Във връзката между уличната и вътрешната застройка, на партерно ниво, се разполага кафето с прилежащия му склад и офис. То е остъклено изцяло към фоайето и вътрешния двор.

По етажите са разположени различните отдели със съответстващите им площи.

Автомобилният достъп до подземните нива става с електрическа платформа. Чрез нея ще се обслужват и техническите помещения, складовете и архивите.

Вертикалните комуникации в сградата са групирани в два възела, разположени съответно във високото седеметажно тяло и вътрешното пететажно, на оптимално подбрани отстояния, отговарящи на удобството при ползуване и противопожарните норми. Двойката асансьори, които са във външната сграда  са панорамни и обогатяват пластиката на фасадата  към бул.”Дондуков”.

На всеки етаж се предвиждат по два санитарни възела, помещение за чистачка и офисно помещение с ксерокс и кухненски бокс.

Обемно-пластично решение на сградата

Обемът на сградата е съобразен с визата за проучване и проектиране и с действащия силуетен план за бул.”Дондуков”. Определяща за облика на сградата е главната фасада – към бул.”Дондуков”, която е 6 етажна и едно подпокривно ниво. По  вертикалата тя откровено е разделена на две части: долните 3 етажа са изцяло възстановената неокласическа фасада с богат детайл, а следващите три етажа са обобщени с изцяло остъклена структурна фасада. Като отглас от неокласицизма са завършващите фасадни елементи – триъгълен фронтон и корниз, със стилизиран детайл и изпълнени със съвременни материали – обшивка “Alpolic”. Пластиката на тази част е постигната с прибиране  навътре по централната ос и изявяването на фасадната плоскост на двата панорамни асансьора.

Материали и изпълнение

Срадата ще се изпълни със скелетно-безгредова стоманобетонова конструкция. Покривите основно са плоски, като  на шестетажното и триетажното тяло – комбинация на скатен с плосък покрив.

Стени: Външните стени ще се изпълнят с газобетон 30см, а стоманобетоновите елементи ще се топлоизолират с 5 см екструдиран пенополистирол. Вътрешните преградни стени – двоен гипсокартон и  мин.вата 8 см. Стените на санитарните възли ще се изпълнят с газобетон 12,5 см, шпакловка теракол, хидроизолациoнна обмазка “Vandex“, противогъбични разтвори, фаянсова облицовка. Стените на сутеренните помещения ще се обмажат вътрешно с хидроизолиращ материал ”Vandex”. На стените и таваните на залите се предвижда допълнителна звукоизолация по система”Knauf”. Стените на работните и обслужващите помещения ще се боядисат с латекс, а в главното фоайе и кафето се предвиждат мултидекорни бои и мазилки.

Настилки: Настилките в главното фоайе и стълбищата са естествен гранит. В директорските кабинети се предвижда трислоен дървен паркет.

Материали по фасадите:

Фасадата към бул.”Дондуков” се изгражда от две части: долната част /до 4-ия етаж/ ще “възпроизведе” фасадата на съществуващия паметник на културата, а горната част ще се изпълни изцяло със  съвременни високотехнологични материали.  Стената в долната част ще е 30см газобетон, в-у който ще се апликира пластичната украса, а партерното ниво ще се оформи с рустикална влагоотблъскваща мазилка. Над 3ия етаж се предвижда изцяло остъклена структурна фасада. Пиластрите, корниза, фронтона и скосените части на покрива ще се оформят с “Аlpolic” или “Еtalbond” .

Фасадите във вътрешността на парцела ще се изпълнят с остъклена структурна фасада с капачка с профили” Аlumil”М6. Цокълът на сградата ще се изпълни с гранитна облицовка.

Тавани: Навсякъде, с изключение на подземните нива, се предвиждат окачени тавани, в които ще се вгради осветлението. В работните помещения – гипсокартон ”Knauf”, в коридорите и фоайетата – “Armstrong” , в санитарните възли – алуминиев, перфориран “HunterDuglass”. В главното фоайе и кафето – комбинация от горните видове.

Хидроизолации:

В сутерена стените ще се обмажат вътрешно и външно с “Vandex”. Под настилката в сутерена ще се постави полиетиленово фолио. На плоските покриви се предвижда рулонна битумна хидроизолация “Mastertek”. Върху плочите във вътрешните дворове се предвижда мазана хидроизолация.

Топлоизолации:

Топлоизолациите  ще се изпълнят с екструдиран пенополистирол със следните дебелини:  На тавана на сутерена -5 см., при скатните и плоски покриви 10 см. Всички стоманобетонови елементи на конструкцията се топлоизолират външно с 5 см .

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *