Архитектурен проект – Складова база с офис-сграда на ф. Арека