ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА В ДЕТСКА ЯСЛА №12, гр.СОФИЯ

Детска ясла № 12 се намира в район „Слатина”, гр. СОФИЯ, УПИ III, кв.177 по плана на м.”Гео Милев Подуене Редута” и заема площ от 1810м2. С  проектa се цели: 1.Да се сепарират 4 отделни площадки за игра за всяка яслена група. 2. Да се предвидят нови съоръжения за игра със съответните настилки под тях, отговарящи на изискванията на  „НАРЕДБА № 1 / 12.01.2009 г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *