Обновяване и изграждане на площадките за игра в детска ясла № 45, гр. София

Детска ясла № 45 се намира в район „Лозенец”, гр.София, УПИ II, кв.207 .

В двора на детската ясла има съществуващи площадки за игра на 4 яслени групи, 3 от които са разположени в южната част и 1 в източната. Четирите площадки са оградени с ограда с височина 80 см и оборудвани еднотипно със съоръжения подходящи за деца в яслена възраст. Всяка от тях съдържа по една пързалка с височина 60 см, една клатушка с височина на падане 60см, един пясъчник, една двойна люлка със затворени седалки, и по две пейки. Всички съоръжения са в много добро състояние и годни за ползване.

С настоящият проект се цели подобряване на детските площадки, като се преведат в съответствие с изискванията на „НАРЕДБА № 1 / 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра”. Във всяка площадка се подновява пясъчника, така че да стане 10 кв.м, а съществуващите детски съоръжения се запазват и подобряват. Настилката също се подновява, както и оградата.

В разработката на проекта за площадките, архитектурно студио „УНИ-АРХ” включва и ландшафтен архитект, като част от екипа. Необходимо е описание на видовете растителност и премахване на опасните за децата видове.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *