Architecture, Planning & Design | Architectural Studio "Uni-Arch" Sofia city

Individual Houses

Our architects design your new home in cooperation with you. They offer a new volume to your existing house or villa, so that it meets the new needs of your family while being unique.

Architectural project house

Architectural project - house

Studio for architecture, building, design and engineering "UNI-ARCH"

Обемно-пространствената и планова композиция на архитектурния проект е с две подчертани оси на симетрия север-юг и изток-запад.

Подходът към сградата, пешеходен и автомобилен, става от юг.

Общият брой на етажите е четири  - 1 един полуподземен, два надземни и един тавански - подпокривен.  В надземните етажи са разположени дневната и спалната зони на жилището, а в полуподземния – обслужващи помещения. Подпокривното пространство ще се използува като студио.

Read more ...

summer house

Architectural project - summer house

Studio for architecture, building, design and engineering "UNI-ARCH"

Architectural project - summer house

Read more ...