Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

 • Архитектурно проектиране, интериор и дизайн
  Архитектурно проектиране, интериор и дизайн
 • Архитектурно проектиране на хотели и курортни комплекси
  Архитектурно проектиране на хотели и курортни комплекси
 • Проектиране на басейни
  Проектиране на басейни
 • Изготвяне на архитектурни проекти на офис сгради
  Изготвяне на архитектурни проекти на офис сгради
 • Изготвяне на архитектурни проекти на къщи и вили
  Изготвяне на архитектурни проекти на къщи и вили
 • Архитектурно проектиране на жилищни кооперации
  Архитектурно проектиране на жилищни кооперации
 • Ландшафтно проектиране, паркове и градини
  Ландшафтно проектиране, паркове и градини
 • Проектиране на църкви, параклиси, храмове
  Проектиране на църкви, параклиси, храмове

Архитектурно студио, архитектурно проектиране, проект за къща, архитектурни проекти

Настоящият архитектурен проект е изготвен като дарение за жителите на с. Варвара, област Пазарджик, от Архитектурно бюро УНИ-АРХ.

Формообразуване и оформление.

Сградата представлява малък храм с камбанария над западния вход- параклис, с еднопространствена планова композиция, подчинена на класическите принципи за формообразуване на подобен вид сгради. Проектирана е в духа на източноправославния канон. Предвидени са два входа - от  западната страна на сградата и от юг, откъдето е и основният подход към  нея.

       Фасадните плоскости са оформени с византийска зидария обрамчена с декоративни пиластри и корнизи от врачански варовик. Около отворите са предвидени рамки също от варовик. Хоризонталното членение на сградата е подчертано с бетонни декоративни корнизи. Свободните фасадни повърхности са третирани с хидрофобна силикатна мазилка. Покривното покритие е от керамични керемиди, а цилиндричните покриви на куполите са с покритие от медна ламарина.

 

архитектурен проект , архитектурно проектиране , реконструкции , architectural studio , architectural design Sofia

architetural studio Sofia, architectural design Sofia