Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

 • Архитектурно проектиране, интериор и дизайн
  Архитектурно проектиране, интериор и дизайн
 • Архитектурно проектиране на хотели и курортни комплекси
  Архитектурно проектиране на хотели и курортни комплекси
 • Проектиране на басейни
  Проектиране на басейни
 • Изготвяне на архитектурни проекти на офис сгради
  Изготвяне на архитектурни проекти на офис сгради
 • Изготвяне на архитектурни проекти на къщи и вили
  Изготвяне на архитектурни проекти на къщи и вили
 • Архитектурно проектиране на жилищни кооперации
  Архитектурно проектиране на жилищни кооперации
 • Ландшафтно проектиране, паркове и градини
  Ландшафтно проектиране, паркове и градини
 • Проектиране на църкви, параклиси, храмове
  Проектиране на църкви, параклиси, храмове

ПРОЕКТАНТ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО „УНИ-АРХ”

Настоящият проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „СВЕТА ПАРАСКЕВА” с.Садово е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът е изграден 1863г. Той притежава статут на художествена недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение”.

Църквата „СВЕТА ПАРАСКЕВА”е с трикорабна композиционна схема, псевдобазилика с външни размери, заедно с камбанарията и апсидата 21,36/ 11,50м.

В нея са развити от запад на изток следните части: камбанария, наос и олтар /от изток/, разделен от наоса с дървен иконостас. В западната част, на второ ниво е емпорията, до която се стига по дървена стълба, разположена от югозапад. Църквата е без купол. Камбанарията е пристроявана на по-късен етап и е със стоманобетонова конструкция. В последствие, от запад, са достроени едноетажни пристройки - кръщелна и клисарница, които се изравняват с фронта на камбанарията, а от юг е пристроен екзонартекс и навес. Храмът има два входа: главният, от запад, е разположен в надлъжната ос на сградата и страничен, от южната страна.

Камбанарията е разположена в надлъжната ос на храма от запад.

Обемно-пространственото оформление се образува от прости геометрични форми. Освен доминиращия обем на същинския храм, по надлъжната ос от запад се извисява камбанарията, завършваща с кубе. Симетрично от двете страни на камбанарията са ниските пристройки на клисарницата и кръщелната, от юг е екзонартекса, преминаващ в навес, а от изток – по-ниския обем на олтарната апсида. Трите нефа на храма са под един четирискатен покрив. Каменната зидария отвън е измазана с вароциментова мазилка и боядисана с бяла фасадна боя. Главният корниз е изпълнен чрез наддаване на каменни плочи, впоследствие грубо измазани с варопясъчна мазилка и боядисани с бяла фасадна боя.

С настоящия архитектурен проект за реконструкция и ремонт се решават най-належащи проблеми на храма: дренаж около сградата, ремонтиране на покрива, падаща мазилка, подмяна на дограмата, охранителни решети, ограда и др.

Разработена е и част паркоустройство от ландшафтен архитект Катя Цветкова.

Екипът от специалисти към Архитектурно студио „УНИ-АРХ” (архитекти, реставратори, инженери, ландшафтни архитекти са изработили пълна Проекто-сметна документация за кандидатстване на храма по програма за Европейско финансиране.

църква, проекти за къщи, архитектурен проект