Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

 • Архитектурно проектиране, интериор и дизайн
  Архитектурно проектиране, интериор и дизайн
 • Архитектурно проектиране на хотели и курортни комплекси
  Архитектурно проектиране на хотели и курортни комплекси
 • Проектиране на басейни
  Проектиране на басейни
 • Изготвяне на архитектурни проекти на офис сгради
  Изготвяне на архитектурни проекти на офис сгради
 • Изготвяне на архитектурни проекти на къщи и вили
  Изготвяне на архитектурни проекти на къщи и вили
 • Архитектурно проектиране на жилищни кооперации
  Архитектурно проектиране на жилищни кооперации
 • Ландшафтно проектиране, паркове и градини
  Ландшафтно проектиране, паркове и градини
 • Проектиране на църкви, параклиси, храмове
  Проектиране на църкви, параклиси, храмове

ПРОЕКТАНТ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО „УНИ-АРХ”

Настоящият проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” , с. Филипово е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” в с.Филипово е построен в края на шейсетте години на XIX в. след специалнoписмо на султан Абдул Азис от 1866 г.. Тя е енорийска трикорабна църква, базиликален тип, с една апсида. Предназначен е да обслужва духовните нужди на християнското население в селището, населено с българи от двете вероизповедания – християнска и мюсюлманска.

В момента християнското население е малобройно, но храмът се посещава и поддържа и от българи-мюсюлмани.

Външният вид на сградата е суров, внушителен, постигнат лаконично с пестеливи изразни средства. Основният елемент на градежа са масивните каменни зидове, изпълнени от местен материал - речен лицев и ломен камък.

Корнизът околовръст на сградата е получен от наддаването на три реда каменни плочи от пясъчник.

На изток е издаден полуцилиндърът на олтарната апсида, построен от същата каменна зидария.

В този солиден, лапидарен обем са прорязани няколко прозоречни отвора, които подчертават още повече неговата масивност.

Важен елемент от екстериора, който оказва силно влияние върху общото възприемане на обекта е църковната камбанария. Тя е долепена до основното тяло на храма от запад и е разположена по неговата надлъжна ос. Със западния си контур излиза на уличната регулационна линия. Камбанарията е ново строителство - изградена през първите години на настоящия век.

С настоящия архитектурен проект за реконструкция и ремонт се цели възстановяване на сградата във вид годен за експлоатация и максимално близък до оригиналния. Предлагат се решения за укрепване или подмяна на конструктивни елементи загубили своята носимоспособност. Подменят се амортизирани материали по интериора и екстериора с нови или се ремонтират съществуващите. Всичко това се прави без да се променят пространствени параметри на сградата. По никакъв начин не се засяга украсата на храма, иконостаса и иконите. Реставрационната работа по художествената украса е предмет на следващ етап по възстановяването на храма.

Екипът от специалисти към Архитектурно студио „УНИ-АРХ” (архитекти, реставратори, инженери са изработили пълна Проекто-сметна документация за кандидатстване на храма по програма за Европейско финансиране.