Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

 • Архитектурно проектиране, интериор и дизайн
  Архитектурно проектиране, интериор и дизайн
 • Архитектурно проектиране на хотели и курортни комплекси
  Архитектурно проектиране на хотели и курортни комплекси
 • Проектиране на басейни
  Проектиране на басейни
 • Изготвяне на архитектурни проекти на офис сгради
  Изготвяне на архитектурни проекти на офис сгради
 • Изготвяне на архитектурни проекти на къщи и вили
  Изготвяне на архитектурни проекти на къщи и вили
 • Архитектурно проектиране на жилищни кооперации
  Архитектурно проектиране на жилищни кооперации
 • Ландшафтно проектиране, паркове и градини
  Ландшафтно проектиране, паркове и градини
 • Проектиране на църкви, параклиси, храмове
  Проектиране на църкви, параклиси, храмове

ОБЕКТ: ПАРК „ЛАВРОВ” – реставриране и обновяване, община Долни Дъбник, село Горни Дъбник, област Плевен.

ПРОЕКТАНТ: Архитектурно студио „УНИ-АРХ” ООД

Парк „Генерал В.Н.Лавров“ (известен като Парк „Лавров“) е мемориален парк в памет на загиналите в битките при Плевен и при Горни Дъбник руски и финландски гвардейци по време на Руско-турската война (1877-1878). Наименуван е на генерал-майор Василий Николаевич Лавров , загинал в битката при с. Горни Дъбник. Обявен е за паметник на културата с категория „местно значение” от 1969 година.

Паркът се намира край село Горни Дъбник, по протежение на шосето Плевен-София и е разположен на площ от 319 дка.

Алейната мрежа на парка е съставена от главна пешеходна алея, минаваща през средата на територията. Тя свързва главния вход на парка, минава през централната му част и стига до сградния комплекс. Второстепенни алеи свързват отделните части на парка. Транспортните комуникации са съсредоточени в югоизточната част.

Автор на проекта от 1952 г. и архитектурното оформяне на парка е архитект В.Тихолов.

С настоящият архитектурен и паркоустройствен проект, изработен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”, се цели предимно неговото обновяването и възстановяване. В проекта са заложени възстановяване на настилки по алеите, почистване, санитарна сеч на изсъхнали дървета, прореждане на храсти. Подобряването на ландшафта ще се състои със засаждане на цветна многогодишна растителност по главната алея на парка.

Част от цялостния проект е и архитектурен проект, който включва реконструкцията на три сгради, намиращи се на територията на парка.

Предвижда се реставрация на съществуващите паметници, братски могили и скулптурни групи.

Съществуващата музейна експозиция ще бъде обогатена с интерактивни мултимедийни устройства и малка прожекционна зала с 3Dвъздействие върху зрителя.

В проектантския екип за реконструкция на парка са включени архитекти, ландшафтен архитект, художници и инженери.