Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Отзиви от клиенти

ХИВИС ООД

 ПРОМИШЛЕНО И ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО -

София 1000, бул. "Мария Луиза" 38, тел. 83-18-49


 

РЕФЕРЕНЦИЯ

Относно дейността на "УНИ-АРХ"СД - София
От Иван Илиевски, управител на ф."Хивис"ООД

Фирма "УНИ-АРХ" получи възлагане за проектиране на Жилищна група с подземни гаражи, магазини и бизнес сграда в жк.“Люлин”8-ми м.р. през 1995г. Спряхме се на нея след обстойно проучване на водещите проектантски фирми в сферата на жилищното и обществено строителство. Архитект Радка Евтимова и архитект Светлин Димитров са с богат опит в тази област придобит в КНИПИ "Софпроект" до 1992г. и в следващите години на активна проектантска дейност като собственици на фирма "УНИ-АРХ".

Проектът за Жилищна група в жк."Люлин" бе сложна и обемна задача, включваща разработка на две жилищни вериги, много магазини, бизнес сграда и подземен гараж, всичко с разгъната застроена площ 14 000 м2.

Фирма "УНИ-АРХ" се справи със сложната задача в изискващите се срокове, като ни предостави пълен проект по всички части, който:

 1. Отговаря на всички нормативни  изисквания,  което  ни
  осигури безпроблемно одобряване по всички инстанции.

 2. Изпълнява инвеститорското задание, като го доразвива и
  обогатява.

 3. Постига впечатляващ архитектурен образ.

 4. Изключително    детайлизиран    и    подробен,    което    ни
  позволява бързо строителство при минимален авторски
  надзор.

 София                                                                                                            Управител

юли, 1997 г.                                                                                                            Инж.Ив.Илиевски


Благодарим на ф."УНИ-АРХ" за коректното и ангажирано отношение към нашия обект и я препоръчваме на всички, които работят в сферата на инвестиционните

********************************************************************************

РЕФЕРЕНЦИЯ

От Изпълнителния директор на „Технотест”АД - гр.София Н.с.Инж. Драгомир Димитров Мицов

Фирма „Уни-Арх” работи за нашето дружество от 1996г. по различни по-големи и по-малки проекти и консултации. Особено сме впечатлени от Идейния проект за Hl TECH CENTER -SOFIA AIRPORT, който ще се изгради на наша територия. Разработката беше направена по наше възлагане през 2001г. и обхваща територия от 10 дка с 14 000м2 РЗП. От „Уни-Арх”ООД получихме един модерно решен административно складов център, в който нашите идеи бяха доразвити и обогатени от проектантите. Изработката и представянето на проекта е на високо съвременно ниво -компютърни обемни изображения, което ни позволява сполучливо да го представяме на чуждестранните ни партньори и да печелим привърженици за реализацията му.

и.д.на „ТЕХНОТЕСТ” АД.

28.10.2002 г                                                                                                            (ДрагомирМицов)

София

 ********************************************************************************

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

от Петко Вътов Петков

управител на „БАНСКО РЕЗОРТ” ООД

гр. София, ул.” Крум Попов “ N 1

тел: 9654107

Настоящата референция е предназначена да даде информация на всички заинтересовани от работата на “ УНИ – АРХ “ООД.

Познаваме “УНИ–АРХ“ ООД от 1996г., във връзка със съвместната ни работа, по следните наши обекти: Хотел „Даунтаун” – София; “Реконструкция за фурна за хляб в кв. Слатина”; “ Фурна за хляб с магазин, кафе-сладкарница и детска площадка“ в ж.к. “Люлин гр. София, „ВИП-салон в ресторант „Даунтаун”, „СПА хотел в гр. Ракитово”.

Проектните работи на дружеството се отличават с пълнота, високо качество и професионализъм по всички специалности.

Впечатление правят коректността на работа на сътрудниците на дружеството, пълното и творческо изпълнение на предложеното задание и точното спазване на договорените срокове за проектиране и одобряване на проектите.

След проведен конкурс през 2004г., възложихме на “УНИ-АРХ“ООД изготвянето на пълна проектна документация, а впоследствие проект по интериор и провеждането на авторски надзор за обект:  Хотелски комплекс „Даунтаун” – гр. Банско. Комплексът се състои от жилищни сгради, петзвезден хотел, СПА-център, полифункционална зала и площни обекти като: детски площадки, ледена пързалка, тенис-корт, солариум и парк.

Въпреки сложността на заданието - вписването на такъв голям обект с разнородни функции в парцел със сложна форма и значителна денивелация, проектантите на фирмата се справиха отлично и дадоха един пълен и качествен проектантски продукт.

При следващ интерес, сме в състояние да предоставим допълнителна информация, текстови и графични материали, за работата на “ УНИ-АРХ “ ООД, от горепосочените и други обекти.

София                                                                                Управител:.............................

20.09.2010 г.                                                                         

    / П. Петков /

********************************************************************************

 

 

 

РЕФЕРЕНЦИЯ

От инж.Петър Георгиев Изпълнителен директор на "Самел-90"ЕООД, гр.Самоков


 

Познавам работата на ф."УНИ-АРХ" от 1995г, когато те проектираха зaнашето дружество приемна сграда и портал, успешно реализирани през 1996г. Обърнахме се отново към тях през2002г. относно реконструкция и разширение на "Къщата на д-р Кокошков" в гр.Самоков, паметник на културата, която трябваше да се преустрои като бизнес клуб. Проектантите от фирма "УНИ-АРХ" поеха работата акуратно, като ни оказаха съдействие за изработване на заданието, съгласуването на изходните документи с Община Самоков и НИПК. При разработката на проекта проявиха висок професионализъм, пълно изпълнение на програмата, точно спазване на договорените срокове.

инж.Петър Георгиев

Изпълнителен директор на "Самел-90"EООД

********************************************************************************

 

 

РЕФЕРЕНЦИЯ

От инж.Димитър Лобутов управител на фирма "Лобут АК " Самоков

С фирма "УНИ-АРХ" ООД работим от 1999г. За този период те извършиха за нас две градоустройствени разработки за КВ.53- гр.Самоков и к.к. „Боровец”, и три работни проекта  за; жилищни сгради в кв.53 гр.Самоков и с. Драгомирово и Офис ограда на ул."Шар планина"- гр.София.

Офис-сградата е 7-етажна, с РЗП 3 900м2 и е в завършен груб строеж. Надяваме се до една година да осъществим докрай проекта, с което ще реализираме една модерна и функционална сграда със забележителна архитектура.

Изключително доволни сме от професионализма в работата и отговорността, с която приемат и завършват всяка нова задача.

Препоръчвам фирма "УНИ-АРХ"ООД в лицето на арх. Радка Евтимова и арх. Светлин Димитров на всички сериозни инвеститори.


 

 

Инж.Д.Лобутов

управител

Октомври 2002г.