Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

За архитектурно студио Уни-Арх

Уни-Арх  е архитектурно студио, основано през 1990г., с основен предмет на дейност комплексно архитектурно проектиране на сгради и съоръжения в пълния спектър на архитектурната практика – градоустройствено планиране, проектиране и реконструкция на обществени, жилищни и промишлени сгради, спортни съоръжения и интериорен дизайн.
 
Начело на архитектурно студио Уни-Арх са архитект Радка Евтимова и архитект Светлин Димитров, които са партньори във фирмата, нейни собственици и водещи архитекти. Освен тях екипът се състои от архитекти на различна възраст и с различен професионален опит.
 
В процеса на проектиране и осъществяване на вашите идеи ние, от архитектурно студио Уни-Арх, търсим оптималното съотношение между функционалност и естетика, между качество и икономичност, отчитайки индивидуалните особености на всеки обект и желанията на инвеститора.
 
С цел цялостната реализация на архитектурния проект, ние работим в сътрудничество с множество професионалисти - строителни инженери, специалисти по вентилация и климатизация, електро инженери, ВиK специалисти, геодезисти, ландшафтни архитекти и др.
 
Проектът на архитектурно студио Уни-Арх разглежда всеки аспект, който касае реализацията и функционирането на сградата:
• Архитектурен дизайн;
• Конструкция;
• Отопление, вентилация и климатизация;
• Топлотехническа ефективност;
• Електро инсталация;
• Водоснабдяване и канализация;
• Технология;
• Ландшафтна архитектура;
• Организация и изпълнение на строителните работи;

• Пожарна безопасност.
 
Архитектурно студио Уни-Арх предлага и консултантски услуги и осигурява пълна гама проектна документация за изграждането на обекта, включително общински и държавни разрешителни за проектите.

Качеството е нашата гаранция за успех!