Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Детски площадки

1. За кого ги проектираме ние архитектите и  ландшафтните архитекти?

Детските площадки са част от градските ни паркове, междублокови пространства, детски градини и някои частни дворни пространства. Заедно с подобряването на заобикалящата ни среда, чрез реконструкция на съществуващите градинки в междублоковите пространства, трябва да обърнем внимание и на детските площадки, които са неразделна част от тях. Те се нуждаят от реконструкция и обновяване, понеже са амортизирани и занемарени, а също и поради това, че не отговарят на новите изисквания за безопасност. Необходимо е създаване и на нови детски кътове за игра, тъй като съществуващите са крайно недостатъчни.

Прочети още...