Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Реконструкции

Архитектите от Архитектурно студио „Уни-Арх” подхождат изключително деликатно към съществуващата сграда, като се съобразяват с всички нейни особености и  търсят съвременните удобства без да нарушава автентичния й вид.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.КОЗАРСКО, общ.БРАЦИГОВО, обл.ПАЗАРДЖИК

ПРОЕКТАНТ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО „УНИ-АРХ”

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ” в с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Този архитектурен проект кандидатства за отпускане на средства по Програма за подпомагане на селските райони, мярка 322.

Строителството на основната част от храма е започнало през 1894г. на мястото на изгорял по-стар храм през 1976г. Църквата била съградена от майсторите Вельо Батаклиев и Кръстьо Гюлеметов от гр. Брацигово и е завършен 1898г. Иконописта е изпълнена от Димитър Христодоров от гр. Станимака /Асеновград/. Камбанарията е пристроена към западната фасада през 1909г. В този си вид църквата е запазена до днес и е един от добрите примери на следосвобожденската ни храмова архитектура.Тя притежава статут на архитектурно-стриоителна културна ценност с предварителна категория „местно значение”, съгласно Удостоверение, издадено от НИНКН.

Прочети още...

Реконструкция на храм „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”, с.Бежаново, община Луковит

С настоящия архитектурен проект, изработен от архитектурно студио „УНИ-АРХ” ООД, храмът кандидатства по програмите за Еврофинансиране.

Църквата „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ” с.Бежаново се намира в самия център на селото, в ПИ 812, кв.2 по плана на с.Бежаново. Имотът е с площ 1830м2. Храмът е построен 1902г. и е един от добрите примери на следосвобожденската ни черковна архитектура. Тя притежава статут на архитектурно-строителна и художествена културна ценност с предварителна категория „местно значение”.

Прочети още...

Реконструкция и пристройка на къщата на д-р Кокошков

Реконструкция и пристройка на къщата на д-р Кокошков, гр.Самоков

Описание на сградата

“Къщата на д-р Кокошков”, намираща се на ул.”Борис Хаджисотиров”N94, гр.Самоков е обявена за архитектурен паметник на културата с категория "местно значение" в ДВ бр.38/1972.

Сградата е представител на богатото жилище от края на  19 век. Строена е през 1998г. и е забележителна с класицистичните си стилови елементи на фасадата и богата вътрешна художествена украса.  Стенописите са били дело на италиански художници, за съжаление абсолютно изличени след пожара 1994г и последвалите 8 години, в които сградата е била без покрив и подови конструкции.

Прочети още...

Архитектурен проект по реконструкция и реставрация на православен храм

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВЕТА НЕДЕЛЯ”, с. Сатовча, е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът „Света Неделя” в с. Сатовча е енорийска трикорабна псевдобазилика, с една апсида.

Храмът е построен през 1844 г, за два месеца, с доброволния труд на българи – християни и мохамедани.

Външният притвор е пристроен от запад през 1912 г. В началото на 70-те години на миналия век, по главната ос на храма от запад, е издигната и камбанарията.

Прочети още...