Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Реконструкции

Архитектите от Архитектурно студио „Уни-Арх” подхождат изключително деликатно към съществуващата сграда, като се съобразяват с всички нейни особености и  търсят съвременните удобства без да нарушава автентичния й вид.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА

ПРОЕКТАНТ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО „УНИ-АРХ”

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН”, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът „Свети Безсребърници Кузма и Дамян”, гр. Кричим е енорийска трикорабна църква, базиликален тип, с една апсида.

До настоящия си вид храмът е изграждан на няколко етапа:

Прочети още...

Реконструкция на Административно-технологична сграда на “НЕК” ЕАД, бул.”Дондуков”N12, гр.София, РЗП - 6051 м2

Административно-технологична сграда на “НЕК” ЕАД, бул.”Дондуков”N12, гр.София, РЗП - 6051 м2

Описание на проектното решение

Етажността на основната застройка варира от 3 до 6 (и един подпокривен) етажа, а допълващата застройка е едноетажна.  

По отношение на сградата, паметник на културата имаме следното предложение: След подробно проучване в Националния институт по паметниците на културата и архитектурно и фотограметрично заснемане, се установи, че най-ценната част от сградата е неокласическата ѝ фасада към бул.”Дондуков”. Плановата схема, със своята асиметрия, несъответстваща на фасадата и многократните ѝ преустройства през годините не представлява особена ценност от архитектурна гледна точка. Предлагаме съществуващата сграда да бъде премахната, като се изгради наново  и възстанови с цялата си пластична украса и рустикован партер фасадата към бул.”Дондуков”, а плановата схема да се промени в симетрична, отговарящя на замисъла на фасадата. Фасадата се възстановява по първоначалния си вариант, в който на партерния етаж съществуват един централен голям и по два странични по-малки засводени отвора. Изискването за две подземни нива прави невъзможно запазването на съществуващата сграда.

Прочети още...

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” с. ЪГЛЕН

Архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква:

с. Ъглен

проектант: Aрхитектурно студио "Уни-Арх"

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, с. ЪГЛЕН, ОБЛ. ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕНСКА ЕПАРХИЯ е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Църквата „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” в с. Ъглен е един от първите примери на църковно строителство след Освобождението. Завършена е през 1889г. Представлява еднокорабен триконхален храм с камбанария.

Въпреки сравнително опростената обемно-пространствена композиция, сградата се характеризира с подчертана вътрешна и външна пластика, в която ясно личат европейски влияния.

Сградата е разположена в централната част на с. Ъглен.

Прочети още...

Архитектурен проект за реставрация, реконструкция и консервация на паметници на културата

ПРОЕКТАНТ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО „УНИ-АРХ”

Настоящият проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „СВЕТА ПАРАСКЕВА” с.Садово е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът е изграден 1863г. Той притежава статут на художествена недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение”.

Църквата „СВЕТА ПАРАСКЕВА”е с трикорабна композиционна схема, псевдобазилика с външни размери, заедно с камбанарията и апсидата 21,36/ 11,50м.

Прочети още...

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ХРАМОВЕ

ПРОЕКТАНТ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО „УНИ-АРХ”

Настоящият проект за реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” , с. Филипово е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Храмът „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” в с.Филипово е построен в края на шейсетте години на XIX в. след специалнoписмо на султан Абдул Азис от 1866 г.. Тя е енорийска трикорабна църква, базиликален тип, с една апсида. Предназначен е да обслужва духовните нужди на християнското население в селището, населено с българи от двете вероизповедания – християнска и мюсюлманска.

В момента християнското население е малобройно, но храмът се посещава и поддържа и от българи-мюсюлмани.

Прочети още...