Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Паркове и Детски площадки

“Уни-Арх” предлага разработване на проекти за паркове, градини  и детски площадки от специалист по ландшафтна архитектура.

Проектиране на паркове, градини, културни паметници

ОБЕКТ: ПАРК „ЛАВРОВ” – реставриране и обновяване, община Долни Дъбник, село Горни Дъбник, област Плевен.

ПРОЕКТАНТ: Архитектурно студио „УНИ-АРХ” ООД

Парк „Генерал В.Н.Лавров“ (известен като Парк „Лавров“) е мемориален парк в памет на загиналите в битките при Плевен и при Горни Дъбник руски и финландски гвардейци по време на Руско-турската война (1877-1878). Наименуван е на генерал-майор Василий Николаевич Лавров , загинал в битката при с. Горни Дъбник. Обявен е за паметник на културата с категория „местно значение” от 1969 година.

Паркът се намира край село Горни Дъбник, по протежение на шосето Плевен-София и е разположен на площ от 319 дка.

Прочети още...

Обновяване и изграждане наплощадките за игра в детска ясла  № 57, гр. София, ПРОЕКТАНТ: Архитектурно студио  „УНИ-АРХ” ООД

ОБЕКТ: Обновяване и изграждане наплощадките за игра в детска ясла № 57, гр. София

ПРОЕКТАНТ: Архитектурно студио „УНИ-АРХ” ООД

Детска ясла № 57 се намира в район „Слатина”, гр.София. Площадките са четири. Разпределението им е две в източната част на имота и две в западната. Сградата е разположена в близост до улицата. По този начин се образува дворна площ с югозападно изложение.

Всички съществуващи съоръжения за игра на територията на детската ясла се демонтират, поради несъответствия с изискванията на Наредба №1 и крият опасност за здравето на децата.

Прочети още...

изготвяне на архитектурен проект с цел  подобряване на детските площадки

Детска ясла № 45 се намира в район „Лозенец”, гр.София, УПИ II, кв.207 .

В двора на детската ясла има съществуващи площадки за игра на 4 яслени групи, 3 от които са разположени в южната част и 1 в източната. Четирите площадки са оградени с ограда с височина 80 см и оборудвани еднотипно със съоръжения подходящи за деца в яслена възраст. Всяка от тях съдържа по една пързалка с височина 60 см, една клатушка с височина на падане 60см, един пясъчник, една двойна люлка със затворени седалки, и по две пейки. Всички съоръжения са в много добро състояние и годни за ползване.

Прочети още...

Архитектурен проект - Обновяване и изграждане на площадките за игра в детска ясла

Разпределението на площадките в парцела е следното: две в югоизточната и две в северозападната част. Всички съществуващи съоръжения за игра на територията на детската ясла се демонтират, поради несъответствия с изискванията на Наредба №1 и крият опасност за здравето на децата.

С настоящият проект се цели подобряване на детските площадки, като се подновят изцяло съоръженията за игра и се преведат в съответствие с изискванията на „НАРЕДБА № 1 / 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра”. Проектът включва разпределение на съоръженията в съответната площадка, вида и размера на настилките съответстващи на мерките за безопасност. Площадките са общо четири, за четирите групи. Всяка площадка съдържа задължително пясъчник с площ 10 кв.м, две пейки. Останалите съоръжения са различни – клатушки, къщички, пързалки. Всички площадки са оградени с ограда с цел по-голяма безопасност.

Прочети още...

проекти за детски градини и площадки

Детска ясла № 12 се намира в район „Слатина”, гр. СОФИЯ, УПИ III, кв.177 по плана на м.”Гео Милев Подуене Редута” и заема площ от 1810м2. С  проектa се цели: 1.Да се сепарират 4 отделни площадки за игра за всяка яслена група. 2. Да се предвидят нови съоръжения за игра със съответните настилки под тях, отговарящи на изискванията на  „НАРЕДБА № 1 / 12.01.2009 г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра”

Прочети още...